Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00
Jäsenten määrääminen EU-ministerivaliokuntaan
VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2017 13.00
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2017 13.00