Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00
Ministeri Lintilän virka- ja tuomarinvala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Ministerien työnjako valtioneuvostossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40