Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Työnjaon muutos sosiaali- ja terveysministeriössä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2017 13.00
Ministeri Saarikon virka- ja tuomarinvala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Ministerien työnjako valtioneuvostossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 10.7.2017 14.30
Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.15
Raha-asiainvaliokunnan kokoonpanon muutos
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanon muutos
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00