Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2018
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2017 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan nimeäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n oikeuttaminen perustamaan osakeyhtiö
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45
Työnjaon muutos sosiaali- ja terveysministeriössä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 3.8.2017 13.00
Ministeri Saarikon virka- ja tuomarinvala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Ministerien työnjako valtioneuvostossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35