Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Ministeri Lintilän virka- ja tuomarinvala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Ministerien työnjako valtioneuvostossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:tä koskevan toimiohjeen antaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.00