Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2017 13.00
Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2017 13.00
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2018
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2017 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan nimeäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45