Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00
Työnjaon muutos työ- ja elinkeinoministeriössä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.00
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2017 15.30
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 14.12.2017 13.30