Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 23.2.2017 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00