Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2017
VNK valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2016 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2016 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15
Ministeri Mattilan virka- ja tuomarinvala
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15
Ministerien työnjako valtioneuvostossa
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
VNK tasavallan presidentin esittely 25.8.2016 12.10
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2016 13.00