Muutos valtio-omistajan äänivallassa

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen hyväksymään muutokset Gasum Oy:n osakkeiden tuottamassa äänivallassa.

Ministeri
Timo Soini

Esittelijä
Marko Hyvärinen, Finanssineuvos p.+35 8295160151

Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan valtion puolesta hyväksymään järjestely, jonka seurauksena valtion osuus Gasum Oy:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta kasvaa nykyisestä 26,5 prosentista 50,2 prosenttiin muuntamalla 2.800.000 A-sarjan osaketta K-sarjan osakkeiksi ja antamalla kullekin K-sarjan osakkeelle 10 ääntä.

Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian valtion puolesta hyväksymään järjestelyn, jonka seurauksena valtion osuus Gasum Oy:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta kasvaa nykyisestä 26,5 prosentista 50,2 prosenttiin muuntamalla 2.800.000 A-sarjan osaketta K-sarjan osakkeiksi ja antamalla kullekin K-sarjan osakkeelle 10 ääntä (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen valtiolla on Gasum Oy:ssä 11.250.846 A-sarjan osaketta (nykyisin 14 050 846 A-osaketta) ja 2.800.001 K-sarjan osaketta (nykyisin 1 K-osake), joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä olisi 26,5 prosenttia ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta 50,2 prosenttia. Tällä hetkellä valtion sekä suora osakeomistus että kaikkien osakkeiden tuottama äänivalta Gasum Oy:ssä on 26,5 prosenttia. Valtion vuoden 2016 toisen lisätalousarvion momentin 23.10.88 (Osakehankinnat, siirtomääräraha 3 v) perustelujen mukaan valtio saa luopua omistuksestaan Gasum Oy:ssä siten, että omistusosuudeksi jää vähintään 50,1 prosenttia. Toimenpiteellä valtion suora osakeomistus nousee tämän eduskuntavaltuuden yli.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio