Arvonimet

« Tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Timo Soini

Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Asia
Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 126. Veroa arvioidaan kertyvän 580 690 euroa.

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. ehdotus arvonimiksi *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.