Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Anna Leppäkoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160418

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan filosofian maisteri Suvi Albertin 1.10.2017 lukien.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Yhteenveto *
  2. Nimitysmuistio *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.