Tasavallan presidentin asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ministeri
Juha Sipilä

Esittelijä
Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Asia
Valtioneuvoston kanslia esittää arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen (381/2000) muuttamista siten, että asetuksen liitettä 1 tarkistetaan muuttamalla ryhmässä 2 oleva arvonimi erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri muotoon erikoislähettiläs sekä lisäämällä ryhmään 8 kaksi uutta arvonimeä, korkeakouluneuvos ja taideneuvos. Asetusmuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti antaa asetuksen arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen