Pressmeddelande 118/2012
Statsrådets kommunikationsenhet
12.4.2012 12.41

Statsminister Katainen och minister Stubb till Turkiet

Statsminister Jyrki Katainen och Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb besöker Ankara och Istanbul den 17–20 april. Resan har som syfte att intensifiera de politiska och ekonomiska relationerna mellan Finland och Turkiet.

Den 18 april överlägger statsminister Katainen med Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdoğan i Ankara. Ländernas bilaterala relationer, fredsmäkling, Europeiska unionen inklusive Turkiets EU-medlemsförhandlingar samt aktuella frågor inom den internationella politiken hör till diskussionsämnena. I mötet med premiärminister Erdoğan deltar även minister Stubb och inrikesminister Päivi Räsänen, som avlägger ett besök i Turkiet vid samma tidpunkt.

Katainen träffar även parlamentets talman Cemil Çiçek och finansminister Mehmet Şimşek. Ministrarna Katainen och Stubb kommer också att träffa vice premiärministern med ansvar för ekonomiska frågor Ali Babacan och ett flertal sektorsministrar, med vilka man för diskussioner om bland annat möjligheterna till ett intensivare samarbete mellan finländska och turkiska företag. Lunchdiskussionen med vice premiärminister Babacan berör de ekonomiska utsikterna i Turkiet, hur handelsrelationerna mellan Finland och Turkiet skulle kunna främjas samt de bilaterala relationerna.

Den 19 april deltar ministrarna Katainen och Stubb i ett finsk-turkiskt företagsseminarium i Istanbul som Finpro arrangerar.

En exportfrämjande delegation bestående av representanter för cirka 40 finländska företag som företräder energi-, miljö-, hälso-, ICT-, gruv-, metall- och skogssektorn följer med på resan. I delegationen ingår dessutom företag från finansierings-, utbildnings-, logistik- och affärstjänstebranschen. Delegationen har sammanställts av Finpro. Namnen på företagen finns i den bifogade bilagan.

Turkiet har blivit en allt viktigare marknad och dess regionala betydelse innebär många möjligheter till att utveckla handelsrelationerna och de ekonomiska relationerna. Turkiets ekonomiska tillväxt har varit mycket snabb och 2011 nådde den ekonomiska tillväxten 8,5 procent. Under de senaste åren har handeln mellan Turkiet och Finland igen börjat växa. År 2011 var handelsutbytet mellan Finland och Turkiet över 1,2 miljarder euro. Handelsbalansen visar ett stort överskott för Finland. Finlands huvudsakliga exportvaror är papper, papp och produkter av dem, primärmotorer och motorer samt telefon-, radio- och tv-apparater samt andra apparater. Turkiet exporterar motorfordon, kläder och andra textilvaror till Finland.

I Turkiet finns det cirka 30 företag som är helt eller delvis i finsk ägo. Dessutom har cirka 200 finländska företag företrädare i landet.

Ytterligare information: Antti Vänskä, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 09 1602 2068 eller 040 513 1458, och Antti Timonen, Europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché, tfn 040 590 7231 eller etunimi.sukunimi@formin.fi, Marjo Mäki-Leppilampi, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 09-1605 5081 eller 040 743 3851, och Kari Mokko, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 09-1602 2012 eller 040 751 3281

 

 

BILAGA
De företrädda företagen i den exportfrämjande delegationen till Turkiet 17-20.4.2012

3T Results Ltd
Ahlström Capital Oy
Aplicom Oy
Arctic Machine Oy
Biohit Oyj
BusinessOulu
Capricode Oy
CHS Holding Oy
Clewer Sales Ltd.
Commit; Oy
Componenta Corporation
Comptel Corporation
Ecobio Ltd.
Finlands Näringsliv EK
Emtele Ltd
Finnsusp Oy
Finnvera Plc
Fortum Corporation
Gemalto Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Keitele Forest Oy
Konecranes Plc
Lappset Group Ltd.
Mipro Oy
Mirasys Oy
Nokia Siemens Networks
Nordea Bank
Outotec Oyj
PerkinElmer, Wallac Oy
Planmeca Group
Pölkky Oy
RemoteA Ltd
Savaterra Oy
Sosiaalialan Työnantajat
Stonesoft Oyj
Suomen Ekolannoite Oy
Suomen Sahat
TeliaSonera
Walki Group Oy
Wihuri Oy
Wärtsilä Enpa Dış Tic.A.Ş.