Pressmeddelande 141/2012
Statsrådets kommunikationsenhet
4.5.2012 9.08

Kroatiens premiärminister Milanovic till Finland

Kroatiens premiärminister Zoran Milanovic besöker Finland den 7–8 maj. Han träffar statsminister Jyrki Katainen tisdagen den 8 maj. Statsministern och premiärministern kommer att diskutera Kroatiens EU-medlemskap, tillnärmningen av västra Balkan till EU och det regionala samarbetet samt aktuella EU-frågor såsom tillväxt och sysselsättning, inklusive den inre marknaden, eurons stabilitet, budgetramen dvs. EU:s budget 2014–2020 samt EU:s framtid. Även de bilaterala relationerna behandlas vid mötet.

Under sitt besök träffar premiärminister Milanovic också republikens president Sauli Niinistö och riksdagens talman Eero Heinäluoma.

Ytterligare information: Juho Romakkaniemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 09-1602 2055 eller 0400 505 269, och Kari Mokkko, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 09-1602 2012 eller 040 751 3281, statsrådets kansli