Pressmeddelande 149/20112
Statsrådets kommunikationsenhet
11.5.2012 14.35

Finland deltar i Nato-möten i Chicago

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 11 maj Finlands deltagande i Natos möten den 20–21 maj i Chicago. Finland deltar i det toppmöte om Afghanistan som hålls i samband med Natos toppmöte, samt i ett separat möte som behandlar Natos partnerskap. Republikens president leder Finlands delegation.

Vid mötet om Afghanistan kommer man att diskutera finansieringen av de afghanska säkerhetsstyrkorna och uppföljningsmissionen till ISAF-insatsen i Afghanistan. Finland fortsätter sitt stöd till Afghanistan i enlighet med riktlinjerna i statsrådets redogörelse om Afghanistan. Finland ställer sig positivt till uppföljningsmissionen till ISAF-insatsen, och kommer i ett senare skede att granska möjligheterna att delta i den. Vid partnerskapsmötet kommer man att diskutera samarbetet mellan Nato och dess partnerländer.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade också Finlands förberedelser inför den FN-konferens som ordnas den 2–27 juli, som har för avsikt att förhandla om det interationella vapenhandelsavtalet (ATT). Finland var medförespråkare för den FN-resolution som startade förhandlingsprocessen 2006, och Finland har agerat aktivt för att få till stånd ett avtal. Det är viktigt att vapenhandeln omfattas av reglering.

Utskottet behandlade även ett förslag om att utreda Finlands eventuella deltagande i övervakningen av Islands luftrum tillsammans med de övriga nordiska länderna utifrån ett förslag av Island.

 

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 09–1605 5033, Karoliina Honkanen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet, tfn 09–1608 8268 (Natos toppmöte), Pia Hillo, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 09–1605 5584 (det internationella vapenhandelsavtalet)