Pressmeddelande 185/2012
Statsrådets kommunikationsavdelning
8.6.2012 11.10

Statsminister Katainen träffade vicepresident Biden i Washington

På den andra dagen av sitt besök i Förenta staterna träffade statsminister Jyrki Katainen Förenta staternas vicepresident Joe Biden i Vita huset. Huvudteman för Katainens och Bidens diskussioner var läget i Afghanistan och Syrien, finanskrisen i Europa och det arktiska samarbetet.

"Vicepresident Biden konstaterade flera gånger under vår diskussion att Finland internationellt sett brottas i en tyngre klass än storleken på vårt land skulle förutsätta. Förenta staterna sätter stort värde på att Finland skapar mer säkerhet än den använder. Finland fick bland annat ett varmt tack för vår föredömliga beslutsamhet när det gäller att återuppbygga samhället i Afghanistan", konstaterade statsminister Katainen.

"Vicepresident Bidens budskap till Finland var glasklart: det finns inga problem i ländernas bilaterala relationer. Ett utmärkt bevis på detta är att Förenta staterna i början av året sålde JASSM-robotsystem för Hornet-jaktplanen till Finland. Det är endast Australien som tidigare fått detta robotsystem i sitt bruk", tillade statsminister Katainen.

Statsminister Katainen och vicepresident Biden dryftade även vilka samarbetsmöjligheter de utmaningar som klimatuppvärmningen för med sig på det arktiska området erbjuder Finland och Förenta staterna.

"Finland är mycket intresserat av att söka arktiska samarbetsformer med amerikanerna bl.a. inom miljöteknologin och skeppsbyggnadsindustrin. I de fortsatta diskussionerna kommer vi att satsa på dessa sektorer och på våra andra innovativa styrkor", försäkrade statsminister Katainen.

Ytterligare information: Kari Mokko, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040-751 3281, statsrådets kansli