Hyppää sisältöön

Arktinen politiikka

@FIArctic Twitterissä

Arktinen neuvottelukunta

Arktinen neuvottelukunta

Arktinen neuvottelukunta kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa.

Perustiedot

Arktinen Suomi

Arktinen Suomi

Arktisuus on muutakin kuin maantieteellinen pohjoinen sijainti. Se tarkoittaa myös osaamista ja luovuutta, korkeaa elintasoa, toimivaa infrastruktuuria, puhtaaseen luontoon nojaavia elämänarvoja sekä kykyä ratkoa erilaisia ongelmia.

Arktinen Suomi

Suomen arktinen puheenjohtajuus

Suomen arktinen puheenjohtajuus

Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana vuosina 2017–19. Suomi on puheenjohtaja kahden vuoden ajan toukokuusta 2017 alkaen. Puheenjohtajuus siirtyy Suomelle Yhdysvalloilta.

Suomen arktinen puheenjohtajuus

Arktinen yhteistyö

Arktinen yhteistyö

Arktista yhteistyötä tehdään useilla eri tasoilla. Kansallisesti keskeinen toimija on valtioneuvoston kanslian asettama arktinen neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita.

Arktinen yhteistyö

Valikko