FI SV EN

Asiakirjahallinto ja kirjaamopalvelut

Valtioneuvoston kanslian tiedonhallintayksikkö vastaa kaikkien ministeriöiden asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta, kirjaamopalveluista sekä niihin liittyvästä tieto- ja asiakaspalvelusta.

Yksikkö on jakautunut kuuteen ryhmään, ja sen toimipisteet sijaitsevat ministeriöiden tiloissa. Yksikön henkilöstö hoitaa pääasiassa oman ryhmänsä ministeriöiden asiakirjapalveluita.

Yksikkö huolehtii mm. ministeriöihin saapuvien asioiden ja asiakirjojen rekisteröinnistä, niiden välittämisestä asiasta vastaavien käsittelyyn ja asiakirjojen arkistoinnista. Yksikön henkilöstö vastaa myös hanketietojen hallinnasta (HARE-järjestelmä) sekä EU-tietopalvelusta ja -asiakirjajakeluista (EUTORI-järjestelmä). Lisäksi yksikön vastuulla ovat ministeriöiden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen suunnittelu, ohjaus, kehittäminen, kouluttaminen ja yhteensovittaminen sekä tiedonohjaus hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi.