Kansallinen ennakointiyhteistyö

Suomi ja suomalaiset organisaatiot kuuluvat maailman parhaimpiin ennakointitiedon tuottajiin. Ennakointi auttaa tulevaisuuteen varautumisessa. Se ei ole ennustamista eikä strategioiden laatimista. Ennakoinnin tähtäimessä on yhteisen tulevaisuuden rakentaminen mahdollisimman perustellun tiedon tai näkemyksen pohjalta.

 

 

Ennakointityö palvelee koko yhteiskuntaa

Suomessa ennakointityötä tekevät monet toimijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat julkisen sektorin puolelta valtioneuvoston piirissä valmisteltavat kerran vaalikaudessa annettava hallituksen tulevaisuusselonteko ja ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset. Monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on tämän lisäksi myös muuta ennakointitoimintaa liittyen mm. koulutus- ja työvoimatarpeisiin. Näiden lisäksi monet muut yhteiskunnalliset toimijat, kuten tutkijat, yritykset ja kansalaisjärjestöt tuottavat omia ennakointinäkemyksiä.

Valtioneuvoston päätöksenteon kannalta on tärkeää saada käyttöön koko yhteiskunnan kattavaa mahdollisimman laajaa ja laadukasta ennakointitietoa. Tiedon organisointi ja laaja-alainen vuorovaikutus edistävät esimerkiksi yksityisen sektorin ja valtionhallinnon välistä yhteistyötä.