Kansallinen ennakointiyhteistyö

Suomi ja suomalaiset organisaatiot kuuluvat maailman parhaimpiin ennakointitiedon tuottajiin. Ennakointi auttaa tulevaisuuteen varautumisessa. Se ei ole ennustamista eikä strategioiden laatimista. Ennakoinnin tähtäimessä on yhteisen tulevaisuuden rakentaminen mahdollisimman perustellun tiedon tai näkemyksen pohjalta.

 

 

Ennakointityö palvelee koko yhteiskuntaa

Suomessa ennakointityötä tekevät monet toimijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat julkisen sektorin puolelta valtioneuvoston piirissä valmisteltavat kerran vaalikaudessa annettava hallituksen tulevaisuusselonteko ja ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset. Monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on tämän lisäksi myös muuta ennakointitoimintaa liittyen mm. koulutus- ja työvoimatarpeisiin. Näiden lisäksi monet muut yhteiskunnalliset toimijat, kuten tutkijat, yritykset ja kansalaisjärjestöt tuottavat omia ennakointinäkemyksiä.

Valtioneuvoston päätöksenteon kannalta on tärkeää saada käyttöön koko yhteiskunnan kattavaa mahdollisimman laajaa ja laadukasta ennakointitietoa. Tiedon organisointi ja laaja-alainen vuorovaikutus edistävät esimerkiksi yksityisen sektorin ja valtionhallinnon välistä yhteistyötä.

Kansallinen ennakointiverkosto

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi.

Ennakointiluotsi

Valtioneuvoston kanslia asetti 21. tammikuuta 2015 ennakointiluotsin, jonka tehtävänä on tukea, koordinoida ja tehdä näkyväksi kansallista ennakointitoimintaa. Ennakointiluotsi tukee kansallisen ennakointiverkoston työtä mahdollistamalla sen tuottamien näkemysten viemisen päätöksentekoon ja muihin keskeisiin prosesseihin. Ennakointiluotsin toiminta käynnistyi 1. helmikuuta 2015.

Tehtävät

Ennakointiluotsi tukee kansallista ennakointiyhteistyötä, yhteisiä ennakointiprosesseja ja kansallisen ennakoinnin kehittämistä. Ennakointiluotsin keskeinen tavoite on rakentaa ennakointityön ja tulevaisuustiedon yhteyttä päätöksentekoon. Ennakointiluotsin työtä valmistelee ja tukee valtioneuvoston kansliaan nimitetty sihteeristö.

Ennakointiluotsin kokoonpano

valtiosihteeri Paula Lehtomäki (pj.), valtioneuvoston kanslia
professori Toni Ahlqvist, Oulun yliopisto
valiokuntaneuvos Olli Hietanen, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
tutkija Jaakko Kuosmanen, Demos Helsinki
strategiajohtaja Paula Laine, Sitra
kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne, sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto
erityisasiantuntija Kaisa Oksanen (pääsiht.), valtioneuvoston kanslia
professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto
johtaja Leena Sarvaranta, VTT Oy
advisor Jaana Tapanainen, Prime Minister’s Office, The Future Department, United Arab Emirates
professori Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tule mukaan kansalliseen ennakointiverkostoon!

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra kokoavat kansallista ennakointiverkostoa, joka on avoin kaikille ennakointitoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Ennnakointiverkosto toimintaan voi osallistua Yammer-verkkoyhteisössä, joka toimii pääasiallisena yhteydenpito- ja työvälineenä.

Kuukausittaiset Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia. Tapahtumien teemat ja sisällöt vaihtelevat ja sisältävät mm. tulevaisuusaiheisia esityksiä, koulutusta ja verkostoitumista. Perjantaiaamuisin järjestettäviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet.

Lisää kansallisesta ennakointiverkostosta foresight.fi-sivustolla.

Kansallista ennakointia viitoittaa toukokuussa 2013 julkaistu raportti "Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi".

Yhteystiedot

Valtioneuvoston kanslia
Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen
p. 0295 160 430
kaisa.oksanen(at)vnk.fi