FI SV EN

Kansallinen ennakointiyhteistyö

Suomi ja suomalaiset organisaatiot kuuluvat maailman parhaimpiin ennakointitiedon tuottajiin. Ennakointi auttaa tulevaisuuteen varautumisessa. Se ei ole ennustamista eikä strategioiden laatimista. Ennakoinnin tähtäimessä on yhteisen tulevaisuuden rakentaminen mahdollisimman perustellun tiedon tai näkemyksen pohjalta.

 

 

Ennakointityö palvelee koko yhteiskuntaa

Suomessa ennakointityötä tekevät monet toimijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat julkisen sektorin puolelta valtioneuvoston piirissä valmisteltavat kerran vaalikaudessa annettava hallituksen tulevaisuusselonteko ja ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset. Monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on tämän lisäksi myös muuta ennakointitoimintaa liittyen mm. koulutus- ja työvoimatarpeisiin. Näiden lisäksi monet muut yhteiskunnalliset toimijat, kuten tutkijat, yritykset ja kansalaisjärjestöt tuottavat omia ennakointinäkemyksiä.

Valtioneuvoston päätöksenteon kannalta on tärkeää saada käyttöön koko yhteiskunnan kattavaa mahdollisimman laajaa ja laadukasta ennakointitietoa. Tiedon organisointi ja laaja-alainen vuorovaikutus edistävät esimerkiksi yksityisen sektorin ja valtionhallinnon välistä yhteistyötä.

Kansallinen ennakointiverkosto

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra koordinoivat yhteistyössä kansallisen ennakointiverkoston toimintaa ja tukevat suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista. Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi.

Ennakointiluotsi

Valtioneuvoston kanslia asetti 21.1.2015 ennakointiluotsin, jonka tehtävänä on johtaa, koordinoida ja tehdä näkyväksi kansallista ennakointitoimintaa. Ennakointiluotsi tukee kansallisen ennakointiverkoston työtä mahdollistamalla sen tuottamien näkemysten viemisen päätöksentekoon ja muihin keskeisiin prosesseihin.

Ennakointiluotsin toiminta käynnistyi 1. helmikuuta 2015 ja päättyy viimeistään vuoden 2016 lopussa, jolloin tarkistetaan toiminnan vaikuttavuus ja päätetään jatkosta.

Ennakointiluotsiln tehtävät:

  1. Ennakointiluotsin tehtävänä on toimia näkyvänä visionäärisenä ja innostavana johtajana suomalaisille ennakointitiedon tuottajille ja käyttäjille.
  2. Luotsi vastaa kansallisesta ennakoinnin yhteistyöstä, yhteisestä prosessista ja kansallisen ennakoinnin kehittämisestä antaen työlle rakennetta ja säännönmukaisuutta.
  3. Luotsin tehtävä on ennakoinnin (erityisesti kansallisen ennakointiverkoston tekemän) tunnettuuden lisääminen Suomessa mikä edistää ennakointinäkemysten muuttumista valinnoiksi ja teoiksi eri organisaatioiden omassa työssä.
  4. Ennakointiluotsin keskeinen tavoite on mahdollistaa kansalliselle ennakointiverkostolle heidän näkemysten vieminen päätöksentekoprosesseihin ja viedä ennakointityö osaksi yhteiskunnan pääprosesseja. Oleellinen osa ennakointinäkemysten käytön lisäämisessä on niiden yhteiskehittäminen käyttäjien kanssa, jonka tukemisessa luotsilla on merkittävä rooli.

Ennakointiluotsin kokoonpano

valtiosihteeri  Paula Lehtomäki (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslia
professori Toni Ahlqvist, Oulun yliopisto
strategiajohtaja Paula Laine, Sitra
tutkija Johannes Koponen, Demos
kehitysjohtaja Marja-Liisa Parjanne, sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto
pääsihteeri, erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia
professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto
johtaja Leena Sarvaranta, VTT Oy
johtava erityisasiantuntija Jaana Tapanainen, valtioneuvoston kanslia
professori Markku Wilenius, Tulevaisuudentutkimuskeskus

Tule mukaan kansalliseen ennakointiverkostoon!

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra kokoavat kansallista ennakointiverkostoa, joka on avoin kaikille ennakointitoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Ennnakointiverkosto toimintaan voi osallistua Yammer-verkkoyhteisössä, joka toimii pääasiallisena yhteydenpito- ja työvälineenä.

Kuukausittaiset Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia. Tapahtumien teemat ja sisällöt vaihtelevat ja sisältävät mm. tulevaisuusaiheisia esityksiä, koulutusta ja verkostoitumista. Perjantaiaamuisin järjestettäviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet.

Syksyllä 2015 järjestetään ensimmäinen vuosittainen ennakointifoorumi. Tapahtumasta tullaan tiedottamaan lisää kesän 2015 aikana.

Kansallista ennakointia viitoittaa toukokuussa 2013 julkaistu raportti "Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi".

Yhteystiedot

erityisasiantuntija Kaisa Oksanen
valtioneuvoston kanslia
kaisa.oksanen(at)vnk.fi
p. 0295 160 430
etunimi.sukunimi@vnk.fi