Kansallinen ennakointiverkosto

Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen suomalaiset ennakointitiedon tuottajat. Verkosto on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi, jonka tavoitteena on edistää tulevaisuutta koskevan tiedon ja näkemysten käyttöä päätöksenteossa. Päämääränä on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Verkoston toimintaa koordinoivat valtioneuvoston kanslia ja Sitra.

Ennakointiluotsi

Valtioneuvoston kanslia asetti tammikuussa 2015 ennakointiluotsin, jonka tehtävänä on tukea, koordinoida ja tehdä näkyväksi kansallista ennakointitoimintaa.

Ennakointiluotsi tukee kansallista ennakointiyhteistyötä, yhteisiä ennakointiprosesseja ja kansallisen ennakoinnin kehittämistä. Ennakointiluotsin keskeinen tavoite on rakentaa ennakointityön ja tulevaisuustiedon yhteyttä päätöksentekoon. Ennakointiluotsin työtä valmistelee ja tukee valtioneuvoston kansliaan nimitetty sihteeristö.

Hanketiedot

Tule mukaan kansalliseen ennakointiverkostoon

Valtioneuvoston kanslia ja Sitra kokoavat kansallista ennakointiverkostoa, joka on avoin kaikille ennakointitoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Ennnakointiverkosto toimintaan voi osallistua verkkoyhteisössä, joka toimii pääasiallisena yhteydenpito- ja työvälineenä.

Kuukausittaiset Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia. Tapahtumien teemat ja sisällöt vaihtelevat ja sisältävät mm. tulevaisuusaiheisia esityksiä, koulutusta ja verkostoitumista. Perjantaiaamuisin järjestettäviin tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet.

foresight.fi

"Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi" - raportti