Näytä lisää...

Tutustu myös

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

vnk.fi/kestavakehitys

Hallituksen kärkihankkeet ja reformit

Hallituksen kärkihankkeet ja reformit

Strategisen hallitusohjelmansa avulla hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uudistuksia viidellä painopistealueella. Tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeessa.

Kärkihankkeet

Valtioneuvosto

Valtioneuvosto

Suomessa on 12 ministeriötä. Pääministerin johtama valtioneuvoston kanslia yhteensovittaa ja tukee valtioneuvoston toimintaa.

valtioneuvosto.fi

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (VNK) on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Kanslian tehtäviin kuuluvat Suomen EU-politiikan yhteensovittaminen sekä valtion omistajapolitiikka ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista. Kanslia vastaa esimerkiksi tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä ministerien erityisavustajien nimittämisestä ja säädöstekstien kääntämisestä kansalliskielille.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Juha Sipilä
Juha Sipilä
Pääministeri
Timo Soini
Timo Soini
Ulkoasiainministeri
Anu Vehviläinen
Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri