30.10.14

TP-UTVA keskusteli Ukrainan tilanteesta

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 30. lokakuuta 2014 Ukrainan tilanteesta Ukrainan 26.10. pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen. Suomi pitää Ukrainan parlamenttivaaleja tärkeänä askeleena maan demokratialle. Vaalitulos antaa Ukrainalle mahdollisuuden jatkaa sen itsensä valitsemalla tiellä.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli kaksoiskansalaisuudesta ja linjasi, että jatkotyössä selvitetään, mitkä voisivat olla ne valtion turvallisuuden kannalta kriittiset virat ja tehtävät, joissa kaksoiskansalaisuus voi muodostaa lojaliteettiristiriidan.

Pääministeri

Valtioneuvoston kanslian toiminta on kytketty tiiviisti pääministerin tehtävien tukemiseen. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Lue lisää

Arvonimet

Tasavallan presidentin arvonimipäätösten valmistelu tapahtuu valtioneuvoston kansliassa. Presidentti myöntää arvonimet arvonimilautakunnan ehdotuksesta.

Lue lisää