kuva:  ©  Euroopan unioni

24.10.14

Eurooppa-neuvosto keskusteli taloudesta ja ulkosuhteista

Pääministeri Alexander Stubb osallistui Eurooppa-neuvoston yhteydessä järjestettyyn eurohuippukokoukseen perjantaina. Kokouksessa oli esillä ajankohtainen taloustilanne. Uusi komissio tulee esittämään 300 miljardin investointipakettia.

"Investointien vähäisyys haittaa Euroopan talouden elpymistä. Julkisilla investoinneilla on rooli kasvun edellytysten ja yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Kestävä kasvu ja työllisyys edellyttävät kuitenkin yksityisiä investointeja", pääministeri Stubb sanoo.

Torstaina Eurooppa-neuvosto hyväksyi Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan linjaukset. EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi sovittiin vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Pääministeri

Valtioneuvoston kanslian toiminta on kytketty tiiviisti pääministerin tehtävien tukemiseen. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.

Lue lisää

Arvonimet

Tasavallan presidentin arvonimipäätösten valmistelu tapahtuu valtioneuvoston kansliassa. Presidentti myöntää arvonimet arvonimilautakunnan ehdotuksesta.

Lue lisää