24.7.14

Statsminister Stubb diskuterade situationen i Ukraina med premiärminister Medvedev

Statsminister Alexander Stubb och Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev hade ett telefonsamtal torsdagen den 24 juli 2014 på initiativ av Finland. Diskussionen fördes i en öppen och god anda och gällde situationen i Ukraina efter nedskjutningen av det malaysiska passagerarflygplanet samt EU:s reaktion på händelsen.

Stubb och Medvedev konstaterade att nedskjutningen var en stor tragedi och att en grundlig utredning av händelsen är nödvändig. Båda framförde sina kondoleanser med anledning av det skedda. Stubb och Medvedev var eniga om att den lokala konflikten i och med planolyckan blev europeisk.

Statsminister Stubb berättade att nedskjutningen av passagerarflygplanet från EU:s synvinkel innebar en vändpunkt i krisen i Ukraina.

"Jag konstaterade för Medvedev att EU förutsätter fullt samarbete av Ryssland när det gäller att lugna ner situationen i östra Ukraina. Eftersom tillräckliga åtgärder ännu inte har setts, kommer EU att lägga till nya namn till sin sanktionslista och är också berett att utvidga sanktionerna till handelssektorn och den ekonomiska sektorn", säger statsminister Stubb.

Stubb och Medvedev ansåg att det är viktigt att upprätthålla en dialog och kom överens om att ha fortsatt kontakt.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera