20.8.14

Regeringen samlas till strategidag

Regeringen samlas för att under ledning av statsminister Alexander Stubb diskutera aktuella och långsiktiga ekonomiska och sociala utmaningar i Finland. Regeringens strategidag ordnas fredagen den 22 augusti på ön Lonnan i Helsingfors. Temat för dagen är Ett nytt lyft för Finland: tillväxt och sysselsättning. Inga officiella beslut fattas vid regeringens strategidag.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera