23.10.14

Europeiska rådet beslutade om riktlinjerna för klimat- och energipolitiken fram till 2030

Europeiska rådet antog torsdagen den 23 oktober riktlinjer för Europeiska unionens klimat- och energipolitik. EU:s bindande mål för minskning av växthusgasutsläppen sattes till minst 40 procent från 1990 års nivå fram till 2030.

"Finland har förespråkat en kostnadseffektiv, rättvis och balanserad fördelning av bördan mellan medlemsländerna. Paketet sporrar samtliga medlemsländer att göra sitt bästa för att minska utsläppen. Med tanke på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Europa är det viktigt att vi kan uppnå minskningsmålen med så små kostnader som möjligt", konstaterar statsminister Alexander Stubb.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera