30.10.14

Republikens president och ministerutskottet diskuterade läget i Ukraina

Vid sitt möte torsdagen den 30 oktober 2014 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Ukraina efter parlamentsvalet den 26 oktober. Finland anser att Ukrainas parlamentsval är ett viktigt steg för landets demokrati. Valresultatet gör det möjligt för Ukraina att fortsätta på den väg som landet valt.

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade dubbelt medborgarskap och fastställde att man i det fortsatta arbetet ska kartlägga de för statens säkerhet kritiska tjänster och uppgifter där dubbelt medborgarskap kan innebära en lojalitetskonflikt.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera