27.11.14

Statsminister Stubb träffade ECB:s ordförande Draghi

Statsminister Alexander Stubb träffade Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Mario Draghi torsdagen den 27 november. Mötets teman var Europas ekonomi, investeringar och sysselsättning. Statsminister Stubb och ordförande Draghi diskuterade bl.a. kommissionens investeringspaket, utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen samt bankunionen.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera