16.4.14

Mässan Ett öppet Finland 2014 fokuserar på de möjligheter som öppen information erbjuder

Statsrådets kansli arrangerar i höst, tillsammans med sina samarbetspartner, ett storevenemang om de möjligheter som öppen information erbjuder. Mässan Ett öppet Finland 2014 arrangeras i Gamla hamnen i Helsingfors den 15 - 16 september 2014.

Företag, frivilligorganisationer, forskare, förvaltningen och beslutsfattare möts på mässan. Deltagarna utmanas att utnyttja öppen information, eftersträva samhällelig utveckling och tillsammans främja öppenhet och möjligheter att utnyttja öppen information. Målet är att ge möjligheterna att utnyttja öppen information och finländska framgångssagor ökad uppmärksamhet och skapa nya möjligheter.

Statsministern

Verksamheten inom statsrådets kansli ansluter sig nära till stödjandet av statsministerns arbete. Statsministern leder statsrådets verksamhet och ser till att beredningen och behandlingen av de ärenden som hör till statsrådet samordnas.

Läs mera

Titelärenden

Beredningen av republikens presidents beslut om hederstitlar sker i statsrådets kansli. Presidenten förlänar titlarna på den av statsministerns ledda titelnämndens förslag.

Läs mera