EU-toimijoita Suomessa

Valtioneuvoston kanslia

EU-asioiden osasto
Yhteystiedot

Ulkoministeriö

Eurooppa-osasto
Yhteystiedot

Eurooppa-osaston tehtävänä on käsitellä kahdenvälisiin suhteisiin ja EU:n ulkosuhteisiin liittyviä poliittisia, kauppapoliittisia, kaupallis-taloudellisia ja kehitysyhteistyöasioita. Osaston tehtäviin kuuluu ulkoministeriön toimialaan kuuluvien yleisten EU-asioiden yhteensovittaminen ulkoministeriössä sekä unionin laajentuminen.

Eurooppatiedotus
Yhteystiedot

Eurooppatiedotus vastaa, kun sinulla on kysyttävää EU-asioista. Ulkoministeriön Eurooppatiedotus on osa valtionhallinnon EU-tiedottamista. Sen tehtävänä on tuottaa ja välittää kansalaisille tietoa suomeksi ja ruotsiksi Euroopan yhdentymisestä ja Suomen toiminnasta EU:ssa.

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa
Yhteystiedot

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa (EUE) on avainasemassa Suomen EU-politiikan toteuttamisessa. Edustusto ajaa Suomen etuja EU:n päätöksenteossa hallituksen ohjeiden pohjalta sekä raportoi ja välittää tietoa Suomeen.

Eduskunta

Suuren valiokunnan jäsenet ja virkamiehet
Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet ja virkamiehet

Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun. EU-asiat käsittelee eduskunnassa suuri valiokunta, jolle erikoisvaliokunnat antavat lausuntoja. EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat asiat käsitellään ulkoasiainvaliokunnassa.

Suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin jäsenet
Euroopan parlamentin suomalaisjäsenet

Nykyisessä parlamentissa on 751 jäsentä, joista 13 on Suomessa valittuja. Jäsenet valitaan suorilla vaaleilla viideksi vuodeksi kerrallaan.

Euroopan komission Suomen edustusto

Yhteystiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto tiedottaa suomalaisille ajankohtaisista EU-asioista ja pitää komission ajan tasalla yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä Suomessa.

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Yhteystiedot

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto jakaa tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

Kansalaisjärjestöjä

Eurooppalainen Suomi
Eurooppanuoret
Eurooppanaiset
VEU - Vaihtoehto EU:lle