EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kokous 20.6.2017

 • Eurooppa-neuvosto 22.–23.6. (ml. art. 50 Eurooppa-neuvosto)
 • Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelu; UTP-jatkokirje
 • Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen; UTP-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Energianeuvosto 26.6.

Kokous 16.6.2017

 • EU:n talousarvio 2018; U-kirjelmä
 • Komission työohjelma 2018; alustavia näkemyksiä; E-kirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 19.6.
  • Ympäristöneuvosto 19.6.
  • Yleisten asioiden neuvosto 20.6. (ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto)

Kokous 9.6.2017

 • Monivuotinen rahoituskehys; ennakkovaikuttaminen; muuttoliikkeen rahoitus
 • ​Neuvostot ja kokoukset
  • maatalous- ja kalastusneuvosto 12.6.
  • euroryhmä ja ECOFIN 15.–16.6.
  • työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysneuvosto 15.6.–16.6.

Kokous 2.6.2017 

 • Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely; E-kirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 8.–9.6.
  • Liikenne- ja televiestintäneuvosto 8.–9.6.
  • Epävirallinen EU:n aluekoheesioministereiden kokous 8.–9.6.

Kirjallinen menettely 30.-31.5.2017

 • Uuden jäsenen nimeäminen Euroopan komissioon Bulgariasta

Kirjallinen menettely 22.-24.5.2017

 • EU–Kiina-huippukokous 2.6.2017; E-kirje
 • Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) 29.5.–30.5.

Kokous 19.5.2017

 • Kreikan EVM-ohjelman toisen väliarvion hyväksyminen ja velkahuojennukset; E-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Yleisten asioiden neuvosto 22.5.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 22.–23.5.
  • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 22.–23.5.
  • Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 21.–23.5.