EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

EU-ministerivaliokunnan kokous 22.9.2017 

 • Tallinnan digitaalinen huippukokous 29.9.
 • EMU:n kehittäminen 
 • ​Neuvostot ja kokoukset
  • Yleisten asioiden neuvosto 25.9., ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto 

EU-ministerivaliokunnan kokous 15.9.2017

 • Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; valmisteluja koskevat lisälinjaukset
 • Euroopan komission suunnitelmat tulevista painopisteistä 
 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta 
 • EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen 
 • EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri – sopimusten jakaminen toimivallan perusteella; E-kirje 
 • Neuvostot ja kokoukset
  • ​Epävirallinen liikenne- ja energiaministerikokous 19.–21.9.

Kirjallinen menettely 11.-13.9.2017

 • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 14.9.
 • Euroryhmä ja epävirallinen valtiovarainministerikokous 15.–16.9.

Kirjallinen menettely 6.-8.9.2017

 • Epävirallinen kehitysministerikokous 11.9.

Kirjallinen menettely 30.8.-1.9.2017

 • Euroopan puolustusalan teollinen kehittämisohjelma; U-kirjelmä
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Epävirallinen maatalousministerikokous 3.–5.9.
  • Epävirallinen puolustusministerikokous 6.–7.9.
  • Epävirallinen ulkoministerikokous (Gymnich) 7.–8.9.

Kirjallinen menettely 19.-21.7.2017

 • Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (tutkimus) 24.-25.7.

Kirjallinen menettely 12.7.-14.7.2017

 • Tuomarin nimittäminen unionin yleiseen tuomioistuimeen
 • Neuvostot ja kokoukset
  • ​Ulkoasiainneuvosto 17.7.
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 17.-18.7.
  • Epävirallinen kilpailukyky- ja televiestintäministerikokous 17.-18.7.
  • Epävirallinen työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerikokous 19.-21.7.