EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kirjallinen menettely 19.-21.7.2017

 • Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (tutkimus) 24.-25.7.

Kirjallinen menettely 12.7.-14.7.2017

 • Tuomarin nimittäminen unionin yleiseen tuomioistuimeen
 • Neuvostot ja kokoukset
  • ​Ulkoasiainneuvosto 17.7.
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 17.-18.7.
  • Epävirallinen kilpailukyky- ja televiestintäministerikokous 17.-18.7.
  • Epävirallinen työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerikokous 19.-21.7.

Kirjallinen menettely 6.7.2017

 • Suomen EMA-hakemus; sijaintipäätös

Kirjallinen menettely 3.-5.7.2017

 • Euroryhmä ja Ecofin 10.-11.7.
 • Epävirallinen ympäristöministerikokous 13.–14.7.

Kirjallinen menettely 28.6-30.6.2017

 • Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 6.–7.7.

Kokous 20.6.2017

 • Eurooppa-neuvosto 22.–23.6. (ml. art. 50 Eurooppa-neuvosto)
 • Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelu; UTP-jatkokirje
 • Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen; UTP-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Energianeuvosto 26.6.

Kokous 16.6.2017

 • EU:n talousarvio 2018; U-kirjelmä
 • Komission työohjelma 2018; alustavia näkemyksiä; E-kirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 19.6.
  • Ympäristöneuvosto 19.6.
  • Yleisten asioiden neuvosto 20.6. (ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto)

Kokous 9.6.2017

 • Monivuotinen rahoituskehys; ennakkovaikuttaminen; muuttoliikkeen rahoitus
 • ​Neuvostot ja kokoukset
  • maatalous- ja kalastusneuvosto 12.6.
  • euroryhmä ja ECOFIN 15.–16.6.
  • työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysneuvosto 15.6.–16.6.