EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kirjallinen menettely 22.-24.5.2017

 • EU–Kiina-huippukokous 2.6.2017; E-kirje
 • Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) 29.5.–30.5.

Kokous 19.5.2017

 • Kreikan EVM-ohjelman toisen väliarvion hyväksyminen ja velkahuojennukset; E-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Yleisten asioiden neuvosto 22.5.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 22.–23.5.
  • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 22.–23.5.
  • Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 21.–23.5.

Kokous 12.5.2017

 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta; E-jatkokirje
 • Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta; UTP-jatkokirje                    
 • Eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen; U-jatkokirje 
 • Asetus Euroopan syyttäjävirastosta; U-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 15.5.
  • Yleisten asioiden neuvosto 16.5.
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 18.5.
  • Ulkoasiainneuvosto; puolustusministerit 18.5.
  • Ulkoasiainneuvosto; kehitysasiat 19.5.
  • Epävirallinen energiaministerikokous 18.–19.5.

Kirjallinen menettely 8.5.-9.5.2017

 • Jäsenen nimittäminen EU:n tilintarkastustuomioistuimeen

Kokous 5.5.2017

 • Eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen; U-jatkokirje
 • Globalisaation hallinta; E-kirje
 • Monivuotinen rahoituskehys, ennakkovaikuttaminen; E-kirje
 • Ilmastotavoitteet 2030
  • LULUCF-sektori; U-jatkokirje
  • Taakanjakoasetus; U-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 11.5.
  • Ulkoasiainneuvosto; kauppa-asiat 11.5.

Kokous 28.4.2017

 • Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto (50 artikla) 29.4.
 • EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta; E-kirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous (tutkimus) 3.5.