EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kokous 19.10.2016

 • Eurooppa-neuvosto 20.–21.10.
 • Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; valmisteluja koskevat peruslinjaukset

Kirjallinen menettely 12.- 14.10.2016

 • Ulkoasiainneuvosto 17.10.
 • Ympäristöneuvosto 17.10.
 • Yleisten asioiden neuvosto 18.10.
 • Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto; kauppa-asiat 18.10.

Kokous 7.10.2016

 • Monivuotisten rahoituskehysten väliarviointi; E-kirje
 • Euroopan strategisten investointien rahasto ja ulkoinen investointiohjelma; E-kirje 
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Euroryhmä 10.10. ja Ecofin-neuvosto 11.10.
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 10.10.
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 13.–14.10.
  • Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto 13.10.

Kirjallinen menettely 19.-21.9.2016

 •  Jäsenen nimittäminen Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen

Kirjallinen menettely 14.-16.9.2016

 • Jäsenten nimittäminen Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Yleisten asioiden neuvosto 20.9.
  • Epävirallinen kauppaministerikokous 22.–23.9.

Kokous 13.9.2016

 • Epävirallinen päämieskokous (EU27) 16.9.
 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta

Kokous 9.9.2016

 • Hybridiosaamiskeskus; jatkotoimet
 • EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin toimeenpano
  • Taakanjakopäätös; U-kirjelmä
  • Maankäytön, maankäytön muutosten ja metsänhoidon (LULUCF-sektori) sisällyttäminen 2030-pakettiin; U-kirjelmä
  • Vähähiilinen liikenne; E-kirje
 • Pariisin sopimuksen ratifiointi; U-jatkokirje

Kirjallinen menettely 5.-7.9.2016

 • Euroopan unionin tuomioistuimen nimitysasiat
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Euroryhmä 9.9. ja epävirallinen valtiovarainministerikokous 9.–10.9.
  • Epävirallinen maatalousministerikokous 11.–13.9.
  • Epävirallinen kehitysministerikokous 12.9.

Kirjallinen menettely 29.-31.8.2016

 • Epävirallinen ulkoministerikokous (Gymnich) 2.–3.9.

Kirjallinen menettely 25.-29.8.2016

 • Erityisosaajadirektiivi (Blue Card); U-kirjelmä

Kirjallinen menettely 18.-19.8.2016

 • Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen
  • Ehdotus asetukseksi kansainvälistä suojelua koskevasta yhteisestä menettelystä; U-kirjelmä
  • Ehdotus asetukseksi kansainvälistä ja toissijaista suojelua saavien henkilöiden aseman määrittelylle; U-kirjelmä
  • Ehdotus asetukseksi uudelleen sijoittamisesta; U-kirjelmä
  • Ehdotus direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevista vaatimuksista; U-kirjelmä