EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kokous 21.4.2017

 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta (yleisten asioiden neuvosto 27.4.); E-jatkokirje
 • Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen; määritelmäasetus; U-jatkokirje
 • Eurooppa 2020 -strategia; Suomen kansallinen uudistusohjelma 2017
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Yleisten asioiden neuvosto ml. koheesioasiat 25.4.
  • Epävirallinen ympäristöministerikokous 25.–26.4.
  • Epävirallinen puolustusministerikokous 26.–27.4.
  • Epävirallinen ulkoministerikokous (Gymnich) 28.4.

Kokous 7.4.2017

 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta; E-jatkokirje
 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen; E-jatkokirj
 • Eurooppalaisen hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen perustaminen; E-kirje

Kirjallinen menettely 3.4-5.4.2017

 • Neuvostot ja kokoukset
  • Epävirallinen valtiovarainministerikokous ja euroryhmä 7.–8.4.

Kokous 31.3.2017

 • Iso-Britannian eroprosessi EU:sta; tilannekatsaus
 • EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 3.4.
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 3.–4.4.
  • Epävirallinen työllisyys- ja sosiaaliministerikokous 3.–4.4.
  • Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous (sisämarkkinat, teollisuus) 6.4.

Kirjallinen menettely 27.-29.3.2017

 • Tuomarin nimittäminen Euroopan unionin tuomioistuimeen

Kokous 22.3.2017

 • Rooman sopimusten 60-vuotisjuhla; Rooman julistus 25.3.
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 27.–28.3.

Kokous 17.3.2017

 • Euroopan lääkevirasto (EMA)
 • Oikeus ja sisäasioiden alan EU-tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen; E-kirje
 • ​Neuvostot ja kokoukset
  • Epävirallinen terveysministerikokous 19.–20.3.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 20.–21.3.

Kirjallinen menettely 6.-8.3.2017

 • Neuvostot ja kokoukset
  • Epävirallinen kehitysministerikokous 16.3.

Kokous 3.3.2017

 • Eurooppa-neuvosto 9.–10.3.
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 6.3.
  • Ulkoasiainneuvosto ml. puolustusministerit 6.3.
  • Yleisten asioiden neuvosto 7.3.

Kirjallinen menettely 22.-24.2.2017

 • Neuvostot ja kokoukset
  • Energianeuvosto 27.2.
  • Ympäristöneuvosto 28.2.
  • Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto 3.3.
  • Epävirallinen kauppaministerikokous 2.–3.3

Kirjallinen menettely 15.-17.2.2017

 • Neuvostot ja kokoukset
  • Kilpailukykyneuvosto 20.2.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 20.–21.2.

Kokous 10.2.2017

 • Joulukuun Eurooppa-neuvoston seuranta; turvallisuus ja puolustus
 • Monivuotinen rahoituskehys; ennakkovaikuttamislinjaukset
 • Euroopan syyttäjävirasto (EPPO); U-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Koulutus- ja nuorisoneuvosto 17.2.

Kokous 31.1.2017

 • Vallettan epäviralliset päämieskokoukset 3.2.
  • EU28-kokous muuttoliikkeen ulkoisesta ulottuvuudesta
  • EU27-kokous unionin tulevaisuudesta
 • Pankkipaketti
  • Pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen I; U-kirjelmä
  • Pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II; U-kirjelmä
  • Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisuasetus; U-kirjelmä
 • Maksukyvyttömyysdirektiivi; U-kirjelmä
   
 • Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC); viraston pääjohtajan vaihtuminen
   
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 6.2.
  • Yleisten asioiden neuvosto 7.2.

Kirjallinen menettely 25.-27.1.2017

 • Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi; U-kirjelmä

Kokous 20.1.2017

 • Puhtaan energian paketti
  • Uusiutuvan energian edistäminen; U-kirjelmä
  • Energiatehokkuusdirektiivi; U-kirjelmä
  • Energiaunionin hallintomalli; U-kirjelmä
 •  Neuvostot ja kokoukset
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 23.1.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 26.–27.1.
  • Epävirallinen eurooppaministerikokous 23.–24.1.
  • Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 26.–27.1.

Kirjallinen menettely 11.-13.1.2017

 • Ulkoasiainneuvosto 16.1.