EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kokous 7.12.2016

 • Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia; E-kirje
 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
 • Komission energiapaketti 

Kirjallinen menettely 30.11.-2.12.2016

 • Energianeuvosto 5.12.
 • Euroryhmä ja Ecofin 5.–6.12.
 • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 8.–9.12.
 • Työ-, sosiaali- ja terveysneuvosto 8.–9.12.

Kirjallinen menettely 23.-25.11.2016

 • Ulkoasiainneuvosto; kehitysasiat 28.11.
 • Kilpailukykyneuvosto; sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus 28.–29.11.
 •  Liikenne- ja televiestintäneuvosto 1.–2.12.

 Kokous 18.11.2016

 • Euroopan strategisten investointien rahasto (2.0.); U-jatkokirje
 • Komission laajentumispaketti; E-kirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 21.–22.11.

Kokous 11.11.2016

 • Komission työohjelma 2017; E-kirje
 • Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä; taakanjaon toteuttamistavat; U-jatkokirje
 • Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen, U-jatkokirje
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 14.–15.11
  • Ulkoasiainneuvosto ml. puolustusministerit 14.–15.11.
  • Yleisten asioiden neuvosto ml. koheesioasiat 15.–16.11.
  • Ecofin (budjetti) 16.11.
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 18.11.

Kokous 4.11.2016

 • Lokakuun Eurooppa-neuvoston jatkotoimet
 • Monivuotisen rahoituskehyksen väliarvio; lainsäädäntöesitykset rahoituskehyksen tarkistamiseksi; U-kirjelmä
 • Monivuotisen rahoituskehyksen väliarvio; E-jatkokirje
 • Euroopan kestävän kehityksen rahasto; U-kirjelmä
 • Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen – tilannekatsaus ja sisäisten siirtojen muuntopäätös Suomen osuuden kohdentamiseksi
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 11.11.; kauppa-asiat

Kokous 19.10.2016

 • Eurooppa-neuvosto 20.–21.10.
 • Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; valmisteluja koskevat peruslinjaukset

Kirjallinen menettely 12.- 14.10.2016

 • Ulkoasiainneuvosto 17.10.
 • Ympäristöneuvosto 17.10.
 • Yleisten asioiden neuvosto 18.10.
 • Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto; kauppa-asiat 18.10.

Kokous 7.10.2016

 • Monivuotisten rahoituskehysten väliarviointi; E-kirje
 • Euroopan strategisten investointien rahasto ja ulkoinen investointiohjelma; E-kirje 
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Euroryhmä 10.10. ja Ecofin-neuvosto 11.10.
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 10.10.
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 13.–14.10.
  • Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto 13.10.