EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 17.11.2017

 • Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen uudelleensijoittaminen

EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 15.11.-17.11.2017

 • Yleisten asioiden neuvosto 20.11., ml. art. 50 yleisten asioiden neuvostoIsossa-
 • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 20.–21.11.

EU-ministerivaliokunnan kokous 14.11.2017

 • Göteborgin epävirallinen sosiaalihuippukokous ja päämiesten epävirallinen lounastapaaminen 17.11.
 • Itäisen kumppanuuden huippukokous 24.11. 
 • Muuttoliikkeen hallinta; E-kirje
 • Isossa-Britanniassa sijaitsevien EU-virastojen uudelleensijoittaminen
 • Komission työohjelma 2018; E-jatkokirje

EU-ministerivaliokunnan kokous 10.11.2017

 • EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; E-kirje
 • Monivuotinen rahoituskehys; ennakkovaikuttaminen
  • Maatalouspolitiikan uudistaminen; E-jatkokirje
  • Tutkimus- ja innovaatiorahoitus; E-jatkokirje​
 • EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Suomen osallistuminen pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön; UTP-jatkokirje
 • Pankkiunionin loppuunsaattaminen; E-kirje
 • ​Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 13.11.
  • Ulkoasiainneuvosto; puolustusministerit 13.11.
  • ​Yleisten asioiden neuvosto; koheesioasiat 15.11. 
  • ​ECOFIN; budjetti 17.11.​

EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 6.-8.11.2017

 • Ulkoasiainneuvosto; kauppa-asiat 10.11.

EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 25.-27.10.2017

 • Neuvostot ja kokoukset
  • Euroryhmä ja ECOFIN 6.–7.11.
  • ​Maatalous- ja kalastusneuvosto 6.11.

EU-ministerivaliokunnan kokous 18.10.2017

 • Eurooppa-neuvosto 19.–20.10.
 • ​Ilmoitus pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä
 • Muuttoliike
 • ​Schengenin rajasäännöstön muuttaminen (sisärajoille väliaikaisesti palautettava rajavalvonta); U-kirjelmä
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto 23.10.
  • Ylimääräinen televiestintäneuvosto 24.10. 

EU-ministerivaliokunnan kokous 13.10.2017

 • Talous- ja rahaliiton (EMU) kehittäminen; ennakkovaikuttamislinjaukset; E-kirje
 • ​Turkki
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ulkoasiainneuvosto 16.10.
  • Yleisten asioiden neuvosto 17.10.; ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto
 • Tuomioistuin- ja valvonta-asiat
  • ​Komission perusteltu lausunto 2015/2125; Ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin 2003/4/EY täytäntöönpano; metsävaratiedot