EU-ministerivaliokunnan kokoukset

Hallituksen EU-ministerivaliokunta kokoontuu viikoittain käsittelemään poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittäviä ajankohtaisia EU-asioita. Kokoukset pidetään yleensä perjantaisin. Tarvittaessa pidetään myös kirjallisia menettelyjä.

Lista EU-ministerivaliokunnan käsittelemistä asioista julkaistaan tällä sivulla kokousta tai kirjallista käsittelyä edeltävänä iltapäivänä. Muutokset asialistaan ovat mahdollisia. 

EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä julkisia muistioita voi tiedustella valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta: Jaana Jokelainen (etunimi.sukunimi@vnk.fi). E-kirjeet ja U-kirjelmät julkaistaan eduskunnan sivuilla. Myös neuvostojen ja kokousten muistiot ovat pääsääntöisesti julkisia. Ministeriöt julkaisevat neuvostoista ja kokouksista yleensä myös tiedotteita.
Viimeisimmät E-kirjeet - eduskunta 
Viimeisimmät U-kirjelmät - eduskunta

Viimeisimmät kokousaiheet

Kokous 20.1.2017

 • Puhtaan energian paketti
  • Uusiutuvan energian edistäminen; U-kirjelmä
  • Energiatehokkuusdirektiivi; U-kirjelmä
  • Energiaunionin hallintomalli; U-kirjelmä
 •  Neuvostot ja kokoukset
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 23.1.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 26.–27.1.
  • Epävirallinen eurooppaministerikokous 23.–24.1.
  • Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous 26.–27.1.

Kirjallinen menettely 11.-13.1.2017

 • Ulkoasiainneuvosto 16.1.

Kirjallinen menettely 14.-16.12.2016

 • Jäsenen nimittäminen Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen

Kokous 14.12.2016

 • Joulukuun Eurooppa-neuvosto
  • Eurooppa-neuvosto 15.12.
  • Turkki
  • Turvallisuus ja puolustus
 • Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen; UTP-jatkokirje
 • Monivuotinen rahoituskehys; ennakkovaikuttamislinjaukset
 • Neuvostot ja kokoukset
  • Ympäristöneuvosto 19.12.

Kirjallinen menettely 7.-9.12.2016

 • Ulkoasiainneuvosto 12.12.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 12.–13.12.
 • Yleisten asioiden neuvosto 13.12.

Kokous 7.12.2016

 • Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia; E-kirje
 • Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
 • Komission energiapaketti 

Kirjallinen menettely 30.11.-2.12.2016

 • Energianeuvosto 5.12.
 • Euroryhmä ja Ecofin 5.–6.12.
 • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 8.–9.12.
 • Työ-, sosiaali- ja terveysneuvosto 8.–9.12.