Aktuellt i EU-ärenden

Lagstiftningen om utlänningsregistret ses över
IM
Pressmeddelande 24.10.2016 14.55
Europeiska rådet diskuterade handelsfrågor
SRK
Pressmeddelande 21.10.2016 14.51
Nordiska ministerrådet diskuterar Brexit i Helsingfors
FM
Pressmeddelande 21.10.2016 8.38
Försvarsminister Niinistö till Bryssel
FSM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.00
Minister Soini deltar i allmänna rådets möte i oktober
SRK
Pressmeddelande 17.10.2016 10.59