FI SV EN

Suomi Euroopan unionissa

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionista entistä vahvempi, yhtenäisempi ja reilumpi yhteisö, joka on Suomen ja suomalaisten etu.

Unionin toiminnan keskeisimpiä kehittämisalueita ovat kilpailukyvyn vahvistaminen talouskasvun ja työllisyyden parantamiseksi, sääntelyn toimivuuden edistäminen, talous- ja rahaliiton lujittaminen, unionin arvojen ja sääntöjen kunnioittaminen, yhteisen energiapolitiikan kehittäminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen sekä unionin ulkoisen toiminnan vahvistaminen.

Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia

Ministerivaliokunta linjasi 7. joulukuuta Suomen EU-vaikuttamisstrategian vuodelle 2017. Vuonna 2017 Suomen vaikuttamisen painopisteet ovat: 

  • Muuttoliikkeeseen vastaaminen
  • Kasvun, kestävän kehityksen ja vakauden edistäminen
  • Ulkoisen toiminnan ja turvallisuuden vahvistaminen

Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2017

Hallituksen selvitykset ja linjaukset

Valtioneuvosto informoi eduskuntaa EU-asioista E-kirjeiden ja U-kirjelmien sekä tiedonantojen ja selontekojen avulla. Pääministeri voi myös antaa ilmoituksia valtioneuvoston toimialaan kuuluvista EU-asioista.
E- ja U-asiakirjat - eduskunta