Vireillä olevat asiat

Alla olevaan listaan on koottu Suomea koskevat ajankohtaiset asiat EU-tuomioistuin- ja -valvontamenettelyssä. Valvonta-asioiden osalta on ilmoitettu päivämäärä, jolloin asiakirja on saapunut Suomeen. Suomella on yleensä kaksi kuukautta aikaa vastata asiaan.

 Sivun lopussa on lista viimeksi päättyneistä valvontamenettelyistä.

Valvonta-asiat

 Viralliset huomautukset

 • 31.3.2017 - 2017/0227-2017/0229 - kolmen direktiivin täytäntöönpano 

Täydentävät viralliset huomautukset

 •  

Perustellut lausunnot

 • 28.4.2017 - 2016/0629 - jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta annetun komission direktiivin (EU) 2015/1127 täytäntöönpano

Täydentävät perustellut lausunnot

 •  

Kanteet

 •  

Tuomioistuinasiat

Suullinen käsittely

 • C-292/16 A (Helsingin hallinto-oikeuden er-pyyntö,  luovutusvoittojen verottaminen - SEUT 49 artiklan sijoittautumisoikeuden rajoittaminen), 8.6.2017

Tulevat julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ja tuomioistuimen tuomiot

 • C-33/16 A (KHO:n er-pyyntö, lastin nostopalvelun ALV-kohtelu), tuomio 4.5.2017

Päättyneet valvontamenettelyt

Komission päätökset 27.4.2017

 • 2015/0420 - julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö, direktiivin 2013/37/EU täytäntöönpano

 • 2016/0323 - direktiivin 2014/26/EU täytäntöönpano

 • 2015/0284 - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun direktiivin 2012/18/EU täytäntöönpano (Seveso III direktiivi)

 • 2016/0069 - jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen, direktiivin 2014/60/EU täytäntöönpano

 • 2016/0327 - muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/31/EU täytäntöönpano

 • 2016/0328 - mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/32/EU täytäntöönpano

 • 2016/0333 - direktiivin 2014/32/EU liitteen III muuttamisesta vesimittarien tilavuusvirta-alueen osalta annetun direktiivin (EU) 2015/13 täytäntöönpano

 • 2014/0095 - direktiivin 2011/95/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 8.12.2016

 • 2014/2068 - ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY täytäntöönpano 

Komission päätökset 17.11.2016

 • 2015/2001 - direktiivin 2003/35/EY saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä koskien yleisön osallistumista tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamista
 • 2015/0418 - direktiivin 2013/11/EU täytäntöönpano
 • 2015/0421 - direktiivin 2014/82/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 29.9.2016

 • 2015/2072 - direktiivin 2009/119/EY puutteellinen täytäntöönpano koskien jäsenvaltioiden velvollisuutta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa
 • 2014/0336 - energiatehokkuusdirektiivin 2012/27/EU puutteellinen täytäntöönpano
 • 2012/2238 - viisumihakemuksen epäämis-, mitätöimis- tai kumoamispäätöstä koskevan muutoksenhakuoikeuden täytäntöönpano
 • 2015/0285 - direktiivin 2012/34/EU täytäntöönpano
 • 2016/0072 - direktiivin 2014/85/EU täytäntöönpano
 • 2014/2122 - rajoitusten käyttöönotto asetuksen (EY) N:o 1071/2009 5 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 2 ja 8 artiklan vastaisesti (kabotaasiliikenne)

Komission päätökset 22.7.2016

 • 2016/0193 - direktiivin 2014/64/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 28.4.2016

 • 2007/2237 - yhteisön vesipolitiikan puitteet, direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpano
 • 2015/0522 - direktiivin 2013/39/EU täytäntöönpano
 • 2014/0101 - direktiivin 2013/36/EU täytäntöönpano
 • 2015/0050 - direktiivin 2014/59/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 25.2.2016

 • 2012/4097 - Tekijänoikeuksia koskevat säännökset siirtovelvoitteen alaisten kanavien edelleenlähettämisestä kaapelitelevisioverkkojen välityksellä Suomessa
 • 2015/0191 - direktiivin 2014/58/EU täytäntöönpano
 • 2015/0288 - direktiivin (EU) 2015/413 täytäntöönpano
 • 2013/2299 - sikojen suojelu, direktiivin 2008/120/EY täytäntöönpano

Komission päätökset 10.12.2015

 • 2015/0286 - direktiivin 2014/63/EU täytäntöönpano
 • 2015/0287 - direktiivin 2014/103/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 19.11.2015

 • 2015/0137 - direktiivin 2011/99/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 24.9.2015

 • 2013/0133 - direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpano
 • 2014/0508 - direktiivin 2014/37/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 16.7.2015

 • 2015/0138 - direktiivin 2014/43/EU täytäntöönpano
 • 2015/0139 - direktiivin 2014/44/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 18.6.2015

 • 2012/2150 - työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa kirjanpidollisiin varauksiin perustuvien eläkejärjestelmien osalta
 • 2014/0091 - potilaiden oikeuksien soveltaminen rajatylittävässä terveydenhuollossa, direktiivin 2011/24/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 28.5.2015

 • 2011/2220 - työttömyysetuuksiin oikeuttavat ehdot Suomessa
 • 2014/0247 - direktiivin 2012/19/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 29.4.2015

 • 2013/2084 - Suomen lainsäädännön poikkeaminen direktiivistä 2000/43/EY kansallisen tasa-arvoelimen toimivallan osalta
 • 2015/0049 - direktiivin 2014/22/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 26.3.2015

 • 2013/0305 - vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, direktiivin 2011/61/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 10.3.2015

 • 2012/0353 - rakennusten energiatehokkuus, direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 26.2.2015

 • 2011/2196 - uimaveden laadun hallinta, direktiivin 2006/7/EY täytäntöönpano
 • 2007/2371 - yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverokohtelu
 • 2006/4096 - ulkomaisten eläkerahastojen osinkojen verotus

Komission päätökset 16.12.2014

 • 2011/2127 - kv. viinijärjestö (OIV), lojaali yhteistyö 
 • 2014/0338 - direktiivin 2014/18/EU täytäntöönpano
 • 2013/0135 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, direktiivin 2011/65/EU täytäntöönpano
 • 2013/0378 - pakkaukset ja pakkausjätteet, direktiivin 2013/2/EU täytäntöönpano
 • 2013/0375 - direktiivin 2010/64/EU täytäntöönpano
 • 2013/0381 - direktiivin 2013/22/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 26.11.2014

 • 2013/4170 - Suomen vuorotteluvapaalaki (1305/2002) - muissa EU-jäsenmaissa tehdyn työn poisrajaaminen työhistoriasta
 • 2006/4638 - yhteisön vesipolitiikka, direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpano
 • 2010/4017 - Saimaannorpan suojelu
 • 2012/2104 - kaivannaisteollisuuden jätehuolto, direktiivin 2006/21/EY täytäntöönpano
 • 2014/0100 - toimenpiteet toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi, direktiivin 2012/52/EU täytäntöönpano
 • 2014/0337 - direktiivin 2006/17/EY muuttaminen ihmiskudosten ja -solujen testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta, direktiivin 2012/39/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 25.9.2014

 • 2013/2137 - rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto), direktiivin 2008/57/EY täytäntöönpano
 • 2014/0098 - direktiivin 2012/37/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 23.7.2014

 • 2013/0032 - direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpano
 • 2014/0093 - direktiivin 2011/83/EU täytäntöönpano
 • 2014/0092 - direktiivin 2011/82/EU täytäntöönpano
 • 2014/0097 - direktiivin 2012/36/EU täytäntöönpano

Komission päätökset 10.7.2014

 • 2014/0094 - direktiivin 2011/85/EU täytäntöönpano
 • 2013/0376 - direktiivin 2012/24/EU täytäntöönpano
 • 2013/0379 - direktiivin 2013/15/EU täytäntöönpano
 • 2014/0099 - direktiivin 2012/46/EU täytäntöönpano
 • 2013/0136 - direktiivin 2012/50/EU täytäntöönpano
 • 2013/0157 - direktiivin 2012/51/EU täytäntöönpano
 • 2013/0380 - direktiivin 2013/21/EU täytäntöönpano
 • 2014/0096 - direktiivin 2011/98/EU täytäntöönpano
 • 2014/0090 - direktiivin 2010/44/EU täytäntöönpano
 • 2013/2091 - Rautatieturvallisuusdirektiivi 2004/49/EY

Komission päätökset 28.3.2014

 • 2005/2167 - tullien jälkikanto ja yhteisön omien varojen kirjaaminen tileihin
 • 2011/0141 - direktiivin 2009/28/EY täytäntöönpano

Komission päätökset 20.2.2014

 • 2013/0382 - direktiivin 2013/24/EU täytäntöönpano
 • 2013/0134 - direktiivin 2011/62/EU täytäntöönpano
 • 2013/0377 - direktiivin 2012/26/EU täytäntöönpano
 • 2011/4099 - ETA-valtioissa asuvien työntekijöiden tuloverotus