Gasum Oy

Toimiala

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö harjoittaa maakaasun hankintaa, kuljetusta, jakelua ja myyntiä sekä toimintaa, jolla pyritään lisäämään maakaasun käyttöä. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä, olla osakkaana yhtiöryhmissä ja konsortioissa, joiden toiminta liittyy maakaasuliiketoimintaan. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Kotipaikka

Espoo

Perustettu

1994

Yhteystiedot

Pääkonttori

Miestentie 1, 02150 Espoo
PL 21, 02151 Espoo

Puh.vaihde: 358 20 4471
Fax: 358 20 4478609
e-mail: etunimi.sukunimi@gasum.fi

Omistajaohjaus 

Valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilö valtioneuvoston kansliassa

Finanssineuvos Marko Hyvärinen
p. 0295 160 151
etunimi.sukunimi@vnk.fi

Johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa
p. 0295 160 147

etunimi.sukunimi@vnk.fi

Lisätietoja

Gasum Oy:n verkkosivut
Gasum Oy