Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke


Hankenumero

VNK013:00/2015

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston hallintoyksikkö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2015-06-15 00:00:01.0

Toimikausi/aikataulu

2015-06-15 00:00:01.0 - 2017-12-31 00:00:01.0

Yhteyshenkilö

Päivi Nurminen, hankepäällikkö

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa:

ääritellä hanketietopalvelun kohteisiin liittyvät toimintatavat ja prosessit tavoitetilassa sekä tarkentaa niitä tukeva toiminnallinen määrittely
- osallistaa hanketietopalvelun eri käyttäjä- ja sidostyhmät tavoitetilan toiminnan ja ratkaisun kehittämiseen hankkeen kaikissa vaiheissa
- viestiä hanketietopalvelun kohteiden hallinnan toimintatapojen ja –prosessien muutoksesta hankkeen kaikissa vaiheissa
- valmistella ja toteuttaa hanketietopalvelun kilpailutus ja hankinta
- ottaa käyttöön uusi hanketietopalvelu (ml. tekninen alusta, testaus, konversiot, migraatio)
- suunnitella ja vastata hanketietopalvelun ja uusien toimintatapojen käyttöönotosta ja jalkautuksesta (ml koulutus) toteuttaa tietojen siirto uuteen hanketietopalveluun ja vn.fi–verkkopalveluun
- suunnitella hanketietopalvelun ylläpidon ja yhteistyön malli
- toteuttaa nykyisen hankerekisterin (HARE) hallittu alasajo
- suunnitella hanketietopalvelun jatkokehitystä
- suunnitella uuden palvelun käyttöönoton vaikuttavuuden seuranta jatkuvassa palvelussa

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja ottaa käyttöön valtioneuvoston hanketietopalvelu, joka helpottaa valtioneuvoston yleisesti merkittävien asioiden seurantaa seuraavilla osa-alueilla:

- hallitusohjelman toimeenpano
- säädösvalmisteluhankkeet
- tärkeät erilaiset uudistamis- ja kehittämishankkeet
- valtioneuvoston toimielimet ja niiden asettaminen
- strategiat ja selonteot

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 10.2.2014 valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys – hankkeen toimikaudeksi 10.2.2014 – 31.12.2014. Valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshanke aloitettiin, sillä nykyinen vuoden 1998 alussa käyttöönotettu hankerekisteri HARE on teknologialtaan, käytettävyydeltä ja tiedon saatavuuden osalta vanhentunut ja se on elinkaarensa lopussa.

Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys –hankkeessa valmistui valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurikuvaus mukaan lukien prosessikuvaukset erilaisista hankeprosesseista, vaatimusmäärittely-dokumentaatio käyttötapauksineen ja toiminnallisine, ei-toiminnallisine ja tietoturvavaatimuksineen sekä protomalli hanketietopalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston hallintoyksikön aloitettua toimintansa 1.3.2015 valtioneuvoston hankerekisteri HAREn omistajuus ja vastuu hanketietopalvelun toteutusprojektin käynnistämisestä siirtyivät valtioneuvoston kanslialle.

Kustannukset ja rahoitus

Valtiovarainministeriö osoittaa valtioneuvoston kanslialle valtiovarainministeriön erillisessä päätöksessä (VM/1069/02.02.03.09/2015) mainitun työn aiheuttamiin menoihin enintään 1 300 000 euron käyttöoikeuden vuoden 2013 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) myönnetystä määrärahasta. Mahdolliset arvonlisäveromenot on kirjattava momentille 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, arviomääräraha).Valtiovarainministeriö osoittaa valtioneuvoston kanslialle tässä päätöksessä mainitun työn aiheuttamiin menoihin enintään 72 000 euron käyttö- ja kirjausoikeuden vuoden 2013 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) myönnetystä määrärahasta, enintään 902 000 euron käyttö- ja kirjausoikeuden vuoden 2014 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3v) myönnetystä määrärahasta ja enintään 326 000 euron käyttö- ja kirjausoikeuden vuoden 2015 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3v) myönnetystä määrärahasta. Mahdolliset arvonlisäveromenot on kirjattava momentille 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, arviomääräraha).Valtioneuvoston kanslia raportoi valtiovarainministeriölle (valtiovarainministerio@vm.fi, tiedoksi Timo Hattinen ja Tero Meltti) työn etenemisestä ja osoitettujen varojen käytöstä kahden (2) kuukauden välein. Raporttiin on liitettävä vastaavalta ajalta kirjanpidon raportti työn aiheuttamista kustannuksistaKustannukset ja yleiset määräyksetKokouspalkkioita ei makseta. Hankkeeseen osallistuvien tulee voida varata aikaa hankkeen asiantuntijatyöhön ja toimimiseen hankkeen ryhmissä.Hanke toteutetaan sille myönnettävän rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa.Palkkauksista, asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätökset.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Asiakirjahallinto, Asiakirjajulkisuus, Avoimuus, Avoin tieto, Digitalisaatio, Hankesalkku, Hankesuunnittelu, Hankkeet

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

alivaltiosihteeri, osastopäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Vihersaari-Johnston Laila neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö valtioneuvoston kanslia Omistaja
Hamberg Max Tomialajohtaja valtioneuvoston kanslia Omistaja
Nurminen Päivi hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Vastuuhenkilö
Nurminen Päivi hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Hankkeen yhteyshenkilö

Hankeryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lähesmaa Jukka erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Varanka Jouni erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Brandt Pilkkuniina verkkopalveluasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Toivanen Jussi johtava viestintäasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Hyvärinen Liisa asiakirjahallintoasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Öberg Janne hallitusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Laine Kari hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Rauhamaa Mikko hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Ketola Terja tietohallinnon erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Varapuheenjohtaja
Luostarinen Selja ryhmäpäällikkö valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Koivunen Jaana tietohallintoasiantuntija, projektipäällikkö valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Tihilä Markku tietohallintosuunnittelija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Safo Karri hankintojen erityisasiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Äikäs Toni neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Metsärinta-Lehmusvaara Suvi asiakirjahallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Haurinen Timo projektipäällikkö Valtori Jäsen
Poikonen Jaakko hankekoordinaattori1 valtioneuvoston kanslia Koordinaattori
Vuorikallio Jyri johtava asiantuntija valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Rönn Tanja palveluvastaava valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Nieminen Timo-Ville hallitussihteeri maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Salomaa Anneli projektipäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Demirbas Sami asiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Nurminen Päivi hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Olander Marit Tietohallintopäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Niemi Anne neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö valtioneuvoston kanslia Varapuheenjohtaja
Herna Manu johtava asiantuntija sisäasiainministeriö Jäsen
Meltti Tero projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Merivirta-Helle Marjo viestintäjohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Rauhamaa Mikko hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Ellonen Antti verkkoviestintäpäällikkö liikenne-ja viestintäministeriö Jäsen
Larjomaa Eeva viestintäjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kankaanpää Virpi Verkkoviestintäpäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Rajalin Jere maanmittausylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Antikainen Hannu hallintojohtaja puolustusministeriö Jäsen
Hietanen Aki tietopalvelupäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Salminen Oili erityisasiantuntija oikeusministeriö Jäsen
Vihersaari-Johnston Laila neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Poikonen Jaakko hankekoordinaattori valtioneuvoston kanslia Koordinaattori
Hamberg Max Toimialajohtaja valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Nurminen Päivi hankepäällikkö valtioneuvoston kanslia Sihteeri
Olander Marit Tietohallintopäällikkö valtioneuvoston kanslia Jäsen
Tilannekuvaus

Vuoden 2017 keväällä hanke on vaiheessa, jossa virkamiehen käyttöliittymä on vakiintunut valtioneuvoston virkamiesten käyttöön, kansalaisen käyttöliittymänäkymä on konseptoitu ja toteutus käynnissä, ja avoin rajapinta valmistuu samaan tahtiin julkisen käyttöliittymän kanssa. Aikataulu molemmille on kesäkuun alkupuoli.

Avoin rajapinta on uusi palvelumuoto Valtioneuvostossa, joten sen valmistumista ja käyttöönottoa ulkoisissa järjestelmissä seurataan mielenkiinnolla!

Arkisto luovutettu

Ei

Arkistotiedot

Hankkeen asiakirjat arkistoidaan valtioneuvoston kanslian asianhallintajärjestelmässä numerolla VNK/834/05/2015

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

26 asiakirjaa


 1. Palvelun eri roolien tehtävät

  Mon Feb 27 00:00:01 EET 2017  Hanketiimi, THY VNHY
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/407004/MUISTIO_20170309072706_407004.pdf


 2. Ohjausryhmän pöytäkirja 8.2.

  Wed Feb 08 00:00:01 EET 2017  Jaakko Poikonen
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/406480/POYTAKIRJA_20170222100611_406480.pdf


 3. Hankkeen asettamispäätöksen muutos; toimikauden jatkaminen ja hankepäällikön vaihtuminen

  Thu Mar 17 00:00:01 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/251173/PAATOS_20160323101501_251173.PDF


 4. Nimeämisesitys; Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke, Valtorin edustaja

  Mon Mar 07 00:00:01 EET 2016  Valtori
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Nimeämispyyntö Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishankkeeseen, Valtorin edustaja

  Wed Feb 10 00:00:01 EET 2016  Valtioneuvoston kanslia/Valtioneuvoston hallintoyksikkö/Tietojärjestelmäyksikkö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/253514/KIRJE_20160525091502_253514.PDF


 6. Oikeusministeriön uusi edustaja Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishankkeeseen

  Tue Nov 24 00:00:01 EET 2015  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. LVM:n vastaus jäsenen nimeämispyyntöön; ohjausryhmä

  Tue Jun 23 00:00:01 EEST 2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Valtorin vastaus jäsenen nimeämispyyntöön

  Wed Jun 17 00:00:01 EEST 2015  Valtori
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Asettamispäätös

  Mon Jun 15 00:00:01 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/240227/ASETTAMISPAATOS_20150623101617_240227.pdf


 10. OKM:n vastaus jäsenen nimeämispyyntöön

  Mon Jun 15 00:00:01 EEST 2015  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. STM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke (allekirjoitettu versio)

  Thu Jun 11 00:00:01 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. LVM:n vastaus jäsenen nimeämispyyntöön

  Thu Jun 11 00:00:01 EEST 2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. VM:n päätös hanketiedon rahoituksesta; liite 1

  Thu Jun 11 00:00:01 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/253525/MUISTIO_20160525091502_253525.XLSX


 14. VM:n päätös hanketiedon rahoituksesta

  Thu Jun 11 00:00:01 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/253526/KIRJE_20160525091502_253526.PDF


 15. VM:n päätös hanketiedon rahoituksesta; liite 2

  Thu Jun 11 00:00:01 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/253527/MUISTIO_20160525091503_253527.XLSX


 16. STM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Wed Jun 10 00:00:01 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. OM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Wed Jun 10 00:00:01 EEST 2015  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. VM:n jäsenesitys; Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Wed Jun 10 00:00:01 EEST 2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. YM:n ilmoitus; jäsenesitys; Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Wed Jun 10 00:00:01 EEST 2015  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. PLM:n jäsenesitys (hankeryhmä); Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Tue Jun 09 00:00:01 EEST 2015  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. MMM:n jäsenesitys (ohjaus- ja hankeryhmä); VNK/834/05/2015 Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Mon Jun 08 00:00:01 EEST 2015  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. PLM:n jäsenesitys(ohjausryhmä); Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Mon Jun 08 00:00:01 EEST 2015  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. TEM:n jäsenesitys; VNK/834/05/2015 Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Mon Jun 08 00:00:01 EEST 2015  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. SM:n jäsenesitys (ohjausryhmä); Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishanke

  Wed Jun 03 00:00:01 EEST 2015  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Nimeämispyyntö Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittämishankkeeseen

  Fri May 29 00:00:01 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/253504/KIRJE_20160525091501_253504.PDF


 26. HAREn muutokset kesällä 2015

  Thu May 28 00:00:01 EEST 2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/21102/253524/MUISTIO_20160525091502_253524.DOCX

Ei julkaisuja