Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

Unionin kansalaisoikeuksien 20-vuotisjuhlavuosi


 

Vuosi 2013 on nimetty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä Euroopan kansalaisten teemavuodeksi. Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoisuutta kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

Euroopan unionin kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten Maastrichtin sopimuksella. Jokaisella EU:n jäsenvaltion kansalaisella on unionin kansalaisuus, joka sisältää muun muassa arvostetun oikeuden liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

 

Liikkumis- ja oleskeluoikeuden lisäksi teemavuonna halutaan tuoda laajaan tietoisuuteen ne konkreettiset toimintalinjat ja ohjelmat, joilla tuetaan näiden oikeuksien käyttämistä. Näitä ovat esimerkiksi liikkuvuutta lisäävät rahoitusohjelmat ja jokaisen käytössä olevat kansalaisvaikuttamisen eri muodot.

 

Vuoden 2013 toimet kytkeytyvät lähestyviin kevään 2014 Euroopan parlamentin vaaleihin. Teemavuosi pyrkii lisäämään aktiivista kansalaisvaikuttamista ja demokraattista osallistumista. Unionin kansalaisella on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu.

 

EU:lla on tapana valita kullekin vuodelle oma teemansa, jonka ympärille rakennetaan unionin laajuinen viestintäkampanja. Esimerkiksi vuonna 2012 teema on ollut aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus. Vuosi 2011 oli puolestaan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi.

 

 

Osallistumisvälineet tutuiksi

 

Teemavuoden johtoajatuksena on mittava Euroopan komission koordinoima viestintäkampanja, jota täydennetään jäsenvaltioiden toimilla.

 

Teemavuoden tiedotuskampanjassa hyödynnetään nykyisiä välineitä ja materiaalia. Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille osallistumista edistävistä välineistä, kuten Europe Direct, Sinun Eurooppasi, SOLVIT, eurooppalainen kansalaisaloite ja vetoomusmahdollisuus Euroopan parlamenttiin.

 

Kansalaisjärjestöjen aloitteesta on perustettu Euroopan unionin kattava foorumi nimeltä Euroopan kansalaisten teemavuoden allianssi (EYCA).

 

 

Suomessa yhteyspisteenä Eurooppalainen Suomi

 

Teemavuoden 2013 käytännön toimien kansallisena koordinaattorina toimii Eurooppalainen Suomi ry, jonka ylläpitämille verkkosivuille tullaan kokoamaan tietoa eri tahojen järjestämästä ohjelmasta ja julkaisemasta materiaalista. Eurooppalainen Suomi vetää kansallista yhteistyöverkostoa, joka on luotu teemavuoden toteutukseen osallistuvien tahojen välille. Kukin taho vastaa kuitenkin toimistaan itsenäisesti. 

 

Useat ministeriöt ovat mukana suuntaamalla toimintaansa vuoden teemojen ympärille. Keskushallinnon osalta yhteyspisteenä toimii valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto.

 

Monet järjestöt ja tutkimusorganisaatiot huomioivat teemavuoden toiminnassaan. Kyseisten toimijoiden rahoituksen osalta teemavuosi on kytketty CIMOn (kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) hallinnoimaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan.

 

 

Tapahtumat ja julkaisut

 

 

Kansallinen teemavuoden avaus pidettiin tiistaina 26. helmikuuta Voimatalossa Helsingissä klo 13-17.

Tilaisuuden ohjelma

 

Teemavuosi käynnistyi virallisesti EU-puheenjohtajamaa Irlannissa 10.1.2013. Lue lisää (englanniksi)

 

Teemavuoden kansallinen avajaistilaisuus järjestetään helmi-maaliskuussa 2013. Tarkka aika, paikka ja ohjelma vahvistetaan myöhemmin.

 

Euroopan komissio antaa katsauksen EU:n kansalaisuuteen, joka on tarkoitus julkaista Eurooppa-päivänä 9.5.2013. Siinä esitetään kohdennettuja aloitteita sellaisten esteiden poistamiseksi, joiden takia unionin kansalaiset eivät pysty käyttämään kaikkia oikeuksiaan.

 

 

Lisätietoa verkossa

 

Komission Suomen edustuston teemasivu

Komission teemavuoden viralliset sivut (europa.eu/citizens-2013)

Eurooppalainen Suomi ry:n teemasivut

 

 

Yhteyshenkilöitä Suomessa

 

Euroopan komission viestintäkampanjan yhteyshenkilö Suomessa

Komission edustusto Helsingissä

Nina Hotti

Tietopalveluassistentti

09 6226 5465

etunimi.sukunimi@ext.ec.europa.eu

 

Kansallisen koordinaation yhteyshenkilö ml. avajais- ja päätöstilaisuus

Eurooppalainen Suomi ry

Hannu-Pekka Ikäheimo

tiedottaja

09 6811 5711

etunimi.sukunimi@eurooppalainensuomi.fi

 

Yhteyshenkilö valtioneuvostossa

Valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto

Veera Parko

EU-erityisasiantuntija

0295 160 350

etunimi.sukunimi@vnk.fi