5/2012
20.12.2012 13.40

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012. Valtioneuvoston selonteko

ISBN 978-952-5896-99-2

 

Julkaisu (118 sivua, 1 008 kt)

 

Tiivistelmä

Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta esitetään hallitusohjelman edellyttämällä tavalla eduskunnalle laaja-alaiseen turvallisuuskäsitteeseen  perustuvana. Selonteko muodostaa perustan Suomen politiikan ohjaamiselle ja toiminnan vahvistamiselle maan etujen ja tavoitteiden edistämiseksi muuttuvassa kansainvälisessä tilanteessa.