6/2012
20.12.2012 13.40

Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012. Statsrådets redogörelse

ISBN 978-952-287-004-9

 

Publikation (124 sidor, 1 070 kb)

 

Referat

Statsrådets redogörelse för Finlands säkerhets- och försvarspolitik presenteras för riksdagen på det sätt som förutsätts i regeringsprogrammet, och den grundar sig på ett brett säkerhetsbegrepp. Redogörelsen utgör grunden för styrningen av den finländska politiken och stärkandet av verksamheten i syfte att främja landets intressen och mål i en föränderlig internationell situation.