Publikationer

 

Team Finland: Uppdatering av strategin 2015

 

 

Statsrådet fastställer årligen de strategiska prioriteringarna för Team Finland. Strategierna drar upp riktlinjer för verksamhetens tematiska och geografiska prioriteringar samt ärenden relaterade till servicehelheter, organisationernas arbetsfördelning och utvecklingen av nätverket.

 

Team Finland: Uppdatering av strategin 2015

 

Publikationsserier

 

Statsrådets kansli ger ut fyra publikationsserier:

  • Statsrådets kanslis publikationer
  • Statsrådets kanslis rapporter
  • Statsrådets kanslis föreskrifter, anvisningar och rekommendationer
  • Publikationer av ägarstyrningsavdelningen

Publikationerna fås avgiftsfritt i pdf-format på dessa webbsidor.

Beställning av publikationer

 

Statsrådets kanslis publikationer ges i regel i pdf-format, och fås avgiftsfritt på dessa webbsidor.

 

För att kunna läsa pdf-filen behöver du programmet Adobe Reader. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbsidor:
www.adobe.com

 

Kontakt

Statsrådets kommunikationsavdelning

tfn 0295 160 131

julkaisut(at)vnk.fi

ersätt (at) med tecknet @