Publikationer

 

Statsrådets framtidsredogörelse: Välfärd genom hållbar tillväxt

 

 

Framtidsredogörelsen av statsminister Jyrki Katainens regering öppnar utmaningar och möjligheter för Finland på lång sikt och drar upp riktlinjerna för statsrådets gemensamma visioner när det gäller att bygga framtiden.

 

Statsrådets framtidsredogörelse den 30 oktober 2013

 

 

 

 

 

 

Publikationsserier

 

Statsrådets kansli ger ut fyra publikationsserier:

  • Statsrådets kanslis publikationer
  • Statsrådets kanslis rapporter
  • Statsrådets kanslis föreskrifter, anvisningar och rekommendationer
  • Publikationer av ägarstyrningsavdelningen

Publikationerna fås avgiftsfritt i pdf-format på dessa webbsidor.

Beställning av publikationer

 

Statsrådets kanslis publikationer ges i regel i pdf-format, och fås avgiftsfritt på dessa webbsidor.

 

För att kunna läsa pdf-filen behöver du programmet Adobe Reader. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbsidor:
www.adobe.com

 

Kontakt

Statsrådets kommunikationsavdelning

tfn 0295 160 131

julkaisut(at)vnk.fi

ersätt (at) med tecknet @