FI SV EN

Terminologinen sanastotyö

Sanastotyö eli terminologinen työ tarkoittaa sitä, että määritellään erikoisalojen (esim. vero-oikeuden tai koulutuspolitiikan) käsitteitä ja sovitaan, mitä termejä käsitteistä on suositettavaa käyttää eri kielillä. Sanastotyön tavoitteena on parantaa viestinnän laatua varmistamalla, että samoista asioista puhutaan samoilla nimityksillä.

Valtionhallinnon sanastotyö auttaa eri hallinnonalojen virkamiehiä ymmärtämään toistensa viestejä entistä paremmin ja kääntäjiä valitsemaan käännöksiinsä sopivimmat termit.

Sanastotyön tuloksia ja menetelmiä hyödynnetään myös silloin, kun tuotetaan sisältöä erilaisiin tietojärjestelmiin (esim. terveydenhuollon asiakastietorekistereihin) ja kun kehitetään entistä älykkäämpää, niin kutsuttuihin ontologioihin perustuvaa, tiedonhakua.

Esimerkki sanastotyön tuloksista

termi suomeksi: virkasuhde
määritelmä: julkisoikeudellinen palvelussuhde, joka syntyy, kun henkilö nimitetään virkaan tai hoitamaan muuta julkisten tehtävien kokonaisuutta

termi ruotsiksi: tjänsteförhållande

termi englanniksi: public-service employment relationship