Kuntarahoitus Oyj

Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121 muutoksineen) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa. Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

01.05.2001

Yhteystiedot

Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki
PL 744, 00101 Helsinki

Puh. 09 6803 5666
Fax: 09 6803 5669

e-mail: info@kuntarahoitus.fi
etunimi.sukunimi@kuntarahoitus.fi

Omistajaohjaus

Ympäristöministeriö

Lisätietoja

Kuntarahoitus Oyj:n verkkosivut