FI SV

Meripolitiikalla yhteistyötä ja pitkäkestoista hyötyä

Suomessa meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto koordinoi EU:n yhtenäistä meripolitiikkaa Suomessa. Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Meripolitiikan rahoitus

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa.  

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätöksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016-2020 ja käyttösuunnitelmasta 2016-2017.

 

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän sihteeristö

  • puheenjohtaja Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
  • sihteeri Jan Ekebom, Metsähallitus, jan.ekebom(at)metsa.fi, p. 020 639 4457
  • sihteeri Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, timo.halonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 411
  • sihteeri Jani Järäinen, sisäministeriö, jani.jarainen(at)raja.fi, p. 0295 421 140
  • sihteeri Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi, p. 0400 829 505

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän asettamispäätös

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä

Valtioneuvoston kanslia on asettanut ohjausryhmän valmistelemaan Itämeriselonteon päivittämistä sekä kehittämään ja koordinoimaan kansallista meripolitiikkaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Ohjausryhmän asettamispäätös