FI SV

Meripolitiikalla yhteistyötä ja pitkäkestoista hyötyä

Suomessa meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto koordinoi EU:n yhtenäistä meripolitiikkaa Suomessa. Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Meripolitiikan rahoitus ja hankehaku

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Hankehausta tiedotetaan tällä sivulla.

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä on saanut valmiiksi luonnoksen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan kansallisesta monivuotisesta käyttösuunnitelmasta. Lausuntoja voi lähettää 3.6.2016 saakka. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

Käynnissä olevat haut

Parhaillaan on haettavissa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 250 000 € teemalle: Merenkulun kansainvälisen ilmasto- ja ympäristösääntelyn vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle.

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä organisaatioita. Haettavaksi julistettavassa teemassa ei myönnetä avustuksia palveluja suorittavien omiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja ja hakuilmoitus

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän sihteeristö

  • puheenjohtaja Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
  • sihteeri Jan Ekebom, Metsähallitus, jan.ekebom(at)metsa.fi, p. 020 639 4457
  • sihteeri Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, timo.halonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 411
  • sihteeri Jani Järäinen, sisäministeriö, jani.jarainen(at)raja.fi, p. 0295 421 140
  • sihteeri Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi, p. 0400 829 505

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän asettamispäätös

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Merialueen valvonta

Merialuesuunnittelu

Meritieto ja seuranta

Meren tilan parantaminen

Meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen

EU:n yhteinen meripolitiikka

Esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita voi hyödyntää EMKR-meripolitiikkarahoituksen kanssa

European Maritime Day

European Maritime Day

Turun kaupunki isännöi Euroopan meripäiviä 18. ja 19. toukokuuta yhteistyössä Euroopan komission ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Meripäivillä valtioneuvostoa edustavat maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lue lisää

EU:n yhdennetty meripolitiikka

EU:n yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia.

Lue lisää