FI SV

Meripolitiikalla yhteistyötä ja pitkäkestoista hyötyä

Suomessa meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi EU:n yhdennetty  meripolitiikkaa Suomessa. Meripolitiikan edistämistoimille voidaan myöntää tukea valtioneuvoston kanslian vahvistaman käyttösuunnitelman perusteella.

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä

Valtioneuvoston kanslia on asettanut ohjausryhmän, jonka tarkoituksena on laatia uusia Suomen Itämeri-strategia vuoden 2017 aikana. Ohjausryhmä vastaa myös kansallisen meripolitiikan kehittämisestä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki. 

Ohjausryhmän asettamispäätös

Meripolitiikan rahoitus

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätöksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon yhdennetyn meripolitiikan varojen monivuotisesta käyttösuunnitelmasta 2016-2020 ja käyttösuunnitelmasta 2016-2017.

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän asettamispäätös

Lisätietoja:  EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki, p. 0295 160 330, valtioneuvoston kanslia 

Suomessa meripolitiikan hankkeisiin voidaan käyttää sekä EU:sta myönnettyjä että kansallisia varoja yhteensä 10,65 miljoonaa euroa vuosina 2015–2023. Manner-Suomen osuus tästä on 9,85 miljoonaa.