Itämeri- ja yhdennetyn meripolitiikan ohjausryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK014:00/2016

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 1.11.2016 – 1.4.2019

Asettamispäivä 24.10.2016

Tiivistelmä

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella valtioneuvoston Itämeriselonteon päivittäminen sekä kehittää ja koordinoida kansallista meripolitiikkaa osana EU:n yhdennetyn meripolitiikan kokonaisuutta. Ohjausryhmä kutsuu ja kuulee tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto on tehnyt 30.12.2015 päätöksen päivittää vuonna 2009 laaditun valtioneuvoston selonteon Itämeren haasteista ja Itämeripolitiikasta.

EU:n yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen on valtioneuvoston Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimenpideohjelmasta 2014 – 2020 4.12.2014 tehdyn päätöksen mukainen painopistealue. Ohjelmassa todettiin selkeä tarve kansallisen meripolitiikan kehittämiselle osana yhdennetyn meripolitiikan kokonaisuutta. Toimenpideohjelma on saanut komission hyväksynnän 24.3.2015.