FI SV

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Merialueen valvonta

Merialuesuunnittelu

Meritieto ja seuranta

Meren tilan parantaminen

Meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen

EU:n yhteinen meripolitiikka

Esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita voi hyödyntää EMKR-meripolitiikkarahoituksen kanssa

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän sihteeristö

puheenjohtaja Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
sihteeri Jan Ekebom, Metsähallitus, jan.ekebom(at)metsa.fi, p. 020 639 4457
sihteeri Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, timo.halonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 411
sihteeri Tomi Kivenjuuri, tomi.kivenjuuri(at)raja.fi, p. 0295 421 132
sihteeri Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi, p. 0400 829 505

European Maritime Day

European Maritime Day

Turun kaupunki isännöi Euroopan meripäiviä 18. ja 19. toukokuuta 2016 yhteistyössä Euroopan komission ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Meripäivillä valtioneuvostoa edustivat maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Lue lisää

EU:n yhdennetty meripolitiikka

EU:n yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia.

Lue lisää