FI SV

Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Merialueen valvonta

Merialuesuunnittelu

Meritieto ja seuranta

Meren tilan parantaminen

Meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen

EU:n yhteinen meripolitiikka

Esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita voi hyödyntää EMKR-meripolitiikkarahoituksen kanssa

Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän sihteeristö

puheenjohtaja Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
sihteeri Jan Ekebom, Metsähallitus, jan.ekebom(at)metsa.fi, p. 020 639 4457
sihteeri Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, timo.halonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 411
sihteeri Tomi Kivenjuuri, tomi.kivenjuuri(at)raja.fi, p. 0295 421 132
sihteeri Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, mikko.koivurinta(at)ely-keskus.fi, p. 0400 829 505

European Maritime Day

European Maritime Day

European Maritime Day on vuosittainen tapahtuma joka tuo yhteen eurooppalaisen merenkäynnin yhteisön jäsenet verkostoitumaan, keskustelemaan ja kehittämään yhteistä toimintaa.

Lue lisää

EU:n yhdennetty meripolitiikka

EU:n yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia.

Lue lisää