Kansalliset merkkivuodet

Kansallisten merkkivuosien järjestelyt on valtioneuvoston kanslian yksi valtakunnallisesti näkyvä tehtävä. Merkkivuosia järjestetään erityisesti Suomen itsenäisyyden tasavuosien kunniaksi. Lisäksi erilaisilla teemavuosilla on muistettu muita merkittäviä historiallisia tapahtumia.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2017. Valtioneuvoston kanslia on asettanut järjestelyille valmisteluhankkeen. Tavoitteena juhlavuonna on erilaisin tapahtumin ja teoin lisätä ymmärrystä valtiollisen itsenäistymisen historiallisesta taustasta ja katkeamattomasta demokratiakehityksestä sekä innostaa luomaan uutta ja uudistumaan elämän eri osa-alueilla.

Valtioneuvoston kanslian järjestämiä muita teemavuosia ovat esimerkiksi vuonna 2009 vietetty Merkkivuosi 1809 ja J.V. Snellman 200 vuotta -juhlahanke vuonna 2006. Merkkivuoden 1809 valmisteluun valtioneuvoston kanslia asetti laajapohjaisen hankkeen vuonna 2006. Vuoden teemaksi muotoutui Kansakuntaa rakentamaan. Se korosti Suomen autonomisen ajan alkua ja oman hallinnon syntyä 200 vuotta sitten yhtenä maamme historian merkkipaaluista.

Itsenäisyyttä tasavuosin

Valtiollisen itsenäisyyden tasavuosia on ollut tapana viettää tavanomaista juhlallisemmin ja pyrkiä saamaan asialle huomiota niin julkisuudessa kuin eri kansalaispiireissä. Juhlien valmistelua varten on asetettu erityiset toimikunnat.

Itsenäisyyden 40-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 1957, mutta selvästi näyttävämmin vietettiin 50-vuotisjuhlia, jolloin perustettiin Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahasto, nykyisin Sitra Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967. Seuraava juhlavuodet vietettiin 60- ja 70-vuosien kunniaksi.

Vuonna 1992 järjestettiin näyttävät ja monia eri kansalaisryhmiä koskettavat itsenäisyyden 75-vuotisjuhlallisuudet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yksi juhlavuoden saavutuksista oli nykytaiteenmuseo Kiasman rakennuksen arkkitehtikilpailu.

Seuraavat 80- ja 90-vuotisjuhlavuodet järjestettiin valmisteltujen teemojen pohjalta eri kansalaisryhmiä tavoittaen, mutta neljännesvuosisadan juhliin verrattuna pienemmällä volyymilla. Voimia haluttiin säästää satavuotisjuhlaan. Vuonna 1997 80-vuotisjuhlavuoden juhlan huipennus pidettiin liki valmiissa Kiasmassa, ja molempina vuosina suomalaisia kutsuttiin itsenäisyyspäivän aaton Iloiseen Varttiin Itsenäiselle Suomelle, yhteiseen juhlahetkeen, oman arjen keskellä.

Snellman 200
Suomi 90 vuotta