Palkitsemistiedot

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut viimeisimmän palkitsemiskannanoton 13.8.2012. Sen mukaisesti valtio omistajana julkistaa keskeiset yhtiöiden johdon palkitsemista koskevat tiedot kaikkien valtio-omisteisten yhtiöiden osalta.

Vuodesta 2013 alkaen sekä yhtiökohtaiset tiedot että pohjoismaiset vertailutiedot julkaistaan yhdessä julkaisussa. Julkaisuajankohta vuosittain on elo-syyskuun taitteessa. Raportointivuoden lisäksi vertailutiedot julkaistaan edelliseltä vuodelta.

Omistajaohjausosasto on koonnut yhtiökohtaiset palkitsemistiedot vuodesta 2007 alkaen. Sivuilta löytyvät viimeisimmät, vuosien 2012, 2011, 2010 ja 2009 palkitsemista koskevat tiedot.

Yhtiökohtaiset palkitsemistiedot aikaisemmilta vuosilta toimitetaan pyynnöstä sähköpostin liitetiedostoina, pyyntö tulee lähettää osoitteeseen omistajaohjaus(at)vnk.fi.

Pyyntöjen käsittelyn helpottamiseksi ja tietojen toimituksen varmistamiseksi tietopyynnöt on tarkoituksenmukaista yksilöidä ja pyynnön esittäjää pyydetään varmistamaan, että hänen sähköpostiasetuksensa mahdollistavat laajahkojen liitetiedostojen vastaanottamisen.

Pörssiyhtiöt

Ei-listatut kaupallisesti toimivat yhtiöt

Erityisyhtiöt

Palkitseminen