Palkitsemistiedot

Omistajaohjausosasto on koonnut yhtiökohtaiset palkitsemistiedot vuodesta 2007 alkaen. Sivuilta löytyvät viimeisimmät, vuosien 2012, 2011, 2010 ja 2009 palkitsemista koskevat tiedot. Vuosilta 2013-2015 sekä yhtiökohtaiset tiedot että pohjoismaiset vertailutiedot on julkaistu yhdessä julkaisussa.

Omistajapoliittisen periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaisesti valtio-omistaja odottaa, että yhtiöiden hallitukset kuvaavat yhtiökokouksissa yhtiökohtaisen palkitsemispolitiikan ja perustelevat toimitusjohtajan toteutuneen tulospalkitsemisen sekä yhtenä kokonaisuutena johtoryhmän toteutuneen tulospalkitsemisen. Käytäntö aloitettiin kevään 2017 yhtiökokouksissa. Linjaus perustuu direktiiviin ”Shareholders Rights Directive”, joka edellyttää pörssiyhtiötä kuvaamaan yhtiökokouksille palkitsemispolitiikan ja muuttuvan palkitsemisen perusteet.

Tämän perusteella omistajaohjausosasto ei enää julkista palkitsemisraporttia. Direktiivin ja omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjaukset edelleen vahvistavat yhtiöiden hallitusten julkistamisvelvollisuutta siten, että yksittäisen omistajan ei ole perusteltua jatkaa raportin julkistamista. Omistajaohjaus ilmoitti päätöksestä blogissaan 8.6.2017 ja samana päivänä Twitterissä @valtionomistus.

Yhtiökohtaiset palkitsemistiedot aikaisemmilta vuosilta toimitetaan pyynnöstä sähköpostin liitetiedostoina, pyyntö tulee lähettää osoitteeseen omistajaohjaus(at)vnk.fi. Pyyntöjen käsittelyn helpottamiseksi ja tietojen toimituksen varmistamiseksi tietopyynnöt on tarkoituksenmukaista yksilöidä ja pyynnön esittäjää pyydetään varmistamaan, että hänen sähköpostiasetuksensa mahdollistavat laajahkojen liitetiedostojen vastaanottamisen.

Pörssiyhtiöt

Ei-listatut kaupallisesti toimivat yhtiöt

Erityisyhtiöt

Palkitseminen