FI SV EN

Toimialajärjestelyt

Enso-Gutzeit Oy:n ja Veitsiluoto Oy:n fuusiolla vuonna 1996 luotiin Euroopan suurimpiin kuuluva, integroitunut metsäyhtiö Enso Oy. Vuonna 1998 Enso Oy ja Stora Ab fuusioitiin ja syntyi paperiteollisuusyhtiö Stora Enso Oyj.

Perustettuun Suomen Kantaverkko Oy:öön keskitettiin Imatran Voima Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n omistamat kantaverkot. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 1997 syksyllä. Se edistää yhteisten, vapautuneiden pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa.

Valtion ja Pohjois-Suomen sähkölaitosten välinen vanha sopimus, joka koskee niiden oikeutta saada ostaa alle markkinahinnan Kemijoki Oy:n tuottamaa valtion sähköä purettiin vuonna 1997. Lisäksi valtio myi Kemijoki Oy:n vesivoimaosakkeensa Imatran Voima Oy:lle, UPM-Kymmene Oyj:lle ja Enso Oyj:lle sekä Pohjois-Suomen sähkönjakeluyhtiöille.

Oy Sisu Ab yhdistettiin Partek Oy Ab:n kanssa vuoden 1997 alussa, jolloin valtiosta tuli uuden konepajayrityksen suurin osakkeenomistaja.

Imatran Voima Oy ja Neste Oyj yhdistyivät vuonna 1998 ja muodostivat energiakonserni Fortum Oyj:n.

Alko-Yhtiöt Oy jaettiin vuoden 1998 aikana kolmeen osaan, joista alkoholituotantoa ja tukkumyyntiä harjoittava Altia Oyj siirtyi kauppa- ja teollisuusministeriön hallintaan.

Vuonna 1998 Valmet Oyj fuusioitiin Rauma Oyj:n kanssa, jolloin syntyi maailmanlaajuinen metsä- ja puunjalostuskoneyhtiö Valmet-Rauma Oyj. Nykyään yhtiö tunnetaan nimellä Metso Oyj.

Leonia Oyj syntyi Postipankki Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oyj:n yhdistymisestä vuonna 1997. Vuonna 2000 se yhdistyi vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n kanssa pankki- ja vakuutustoimintakonserni Sampo Oyj:ksi.

Sonera Oyj ja ruotsalainen Telia AB yhdistyivät vuonna 2002, jolloin syntyi Pohjoismaiden ja Baltian johtava telekommunikaatiokonserni TeliaSonera AB. Suomen valtio omistaa yrityksestä 13,7 %.

Kemira GrowHow Oyj irrotettiin Kemira-konsernista vuonna 2004 ja listattiin pörssiin. Vuonna 2007 valtio luopui kokonaan omistuksestaan Kemira GrowHowssa.

Fortum Oyj:n öljyliiketoiminto eriytettiin konsernista ja näin muodostettu yhtiö, Neste Oil Oyj, listattiin pörssiin vuonna 2005.