FI SV EN

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: Mikä ero on valtioenemmistöisellä yhtiöllä ja valtion osakkuusyhtiöllä?

Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan sellaista osakeyhtiötä, jossa valtio on enemmistöomistaja (omistusosuus vähintään 50,1%). Valtion osakkuusyhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jossa valtiolla on 10 – 50,1 prosentin äänivalta. Valtion osakkuusyhtiöksi voidaan valtioneuvoston asetuksella määrätä myös yhtiö, jossa valtion osuus äänivallasta on alle 10 %.

Kysymys: Missä valtioenemmistöisissä yhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä on hallintoneuvosto?

Hallintoneuvosto on kaikkiaan 10 valtioenemmistöisessä yhtiössä. Nämä ovat Alko Oy, Finnvera Oyj, Gasum Oyj, Kemijoki Oy, Posti Group Oyj, Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund), Vapo Oy, Oy Veikkaus Ab, VR-yhtymä Oy ja Yleisradio Oy. Lisäksi neuvottelukunta on Fingrid Oyj:ssä ja Patria Oyj:ssä.

Kysymys: Monessako yhtiössä valtio on omistajana?

Valtiolla on osakeomistuksia 63 merkittävässä yhtiössä. Näistä 12 yhtiössä (Elisa, Kemira, Metso, Outokumpu, Outotec, SSAB, Sampo, Stora Enso, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, Telia Company, Tieto ja Valmet) valtio on omistajana kokonaan omistamansa Solidium Oy:n kautta.

Kysymys: Miten valtion omistamien yhtiöiden hallinto on järjestetty?

Valtion suoraan omistamien markkinaehtoisten yhtiöiden omistajaohjaus on keskitetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle, joka vastaa myös omistajapolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi omistajaohjausosasto vastaa erityistehtäviä hoitavan Solidiumin omistajaohjauksesta. Muiden erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden omistajaohjaus jakautuu 7 ministeriöön.

Kysymys: Missä pörssissä noteeratuissa yhtiöissä valtio on omistajana?

Valtiolla on suoria osakeomistuksia kolmessa pörssinoteeratussa yhtiössä. Nämä ovat Finnair Oyj, Fortum Oyj ja Neste Oyj.

Lisäksi valtio omistaa kokonaan omistamansa Solidium Oy:n kautta osakkeita Elisa Oyj:ssä, Kemira Oyj:ssä, Metso Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Outotec Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä, SSAB:ssä, Stora Enso Oyj:ssä, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company Ab:ssa, Tieto Oyj:ssä ja Valmet Oyj:ssä.

Kysymys: Mihin valtion yhtiöiden osakkeiden myynnistä saatuja tuloja käytetään?

Hallituksen ohjelman mukaan valtion omaisuuden myynnistä saadut tulot ohjataan ensisijaisesti valtionvelan lyhentämiseen. Jos vuotuiset osakemyyntitulot ylittävät 400 milj. euroa, ylitteestä voidaan käyttää 25 %, kuitenkin enintään 150 milj. euroa taloutta ja kasvua kehittäviin hankkeisiin.