Valtioenemmistöiset yhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt

Taulukossa on lueteltu merkittävimmät valtioenemmistöiset yhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt sekä niiden liikevaihto ja henkilöstön määrä, valtion omistusosuus ja hallinnoiva ministeriö

Merkittävät valtioenemmistöiset yhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt (konsernitiedot) 3.4.2017

 

Valtioenemmistöiset yhtiöt

Toimiala

Liikevaihto 2015

 

Milj. €

Henkilöstö 2015

Nyk. valtion osuus osake-pääomasta

%

Hallinnoiva ministeriö

 

Air Navigation Services Finland Oy

Ilmaliikennettä palveleva toiminta

..

..

100,0

LVM

 

A-Kruunu Oy

asuntojen vuokraus

1,8

4

100,0

YM

 

Alko Oy

alkoholijuomien vähittäismyynti

1 158,9

2 415

100,0

STM

 

Altia Oyj

alkoholijuomien tuotanto ja tukkumyynti

380,7

879

100,0

VNK

 

Arctia Oy

jäänmurto-, monitoimialus-
ja yhteysaluspalvelut

62,1

273

100,0

VNK

 

OHY Arsenal Oy 1)

omaisuudenhoitoyhtiö

-

-

100,0

VM

 

Baltic Connector Oy

kaasuputki

..

..

100,0

TEM

 

Boreal Kasvinjalostus Oy

viljelykasvien jalostus ja markkinointi

10,4

73

60,8

VNK

 

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

tieteelliseen ja tekniseen laskentaan liittyvä atk-palvelu

35,7

285

100,0

OKM

 

Finavia Oyj

lentoasemaverkosto ja lennonvarmistusjärjestelmä

353,1

2 317

100,0

VNK

 

Fingrid Oyj

sähkön voimansiirtopalvelu

600,0

315

53,1

VM

 

Finrail Oy

rautatieliikenteen ohjaus-palvelut

36,9

447

100.0

LVM

 

Finnair Oyj

lentoliikenne

2 324,0

4 817

55,8

VNK

 

Finnpilot Pilotage Oy

luotsauspalvelut

36,8

335

100,0

VNK

 

Finnvera Oyj

erityisrahoituslaitos

..

367

100,0

TEM

 

Finpro Oy

liikkeenjohdon konsultointi, kansainvälistyminen 

..

..

100,0

TEM

 

Fortum Oyj

energiantuotanto

3 702,0

7 835

50,8

VNK

 

Gasonia Oy*

energialiiketoiminta

..

..

99,0

VNK

 

Gasum Oy

maakaasun tukkukauppa

915,5

319

75,0**

VNK

 

Governia Oy

sijoitusyhtiö

71,3

330

100,0

VNK

 

Hansel Oy

hankintakeskus

9,1

75

100,0

VM

 

HAUS Kehittämiskeskus Oy

täydennyskoulutus ja kehittämispalvelut

6,0

32

100,0

VM

 

Kemijoki Oy

energian tuotanto

915,5

319

50,1

VNK

 

Leijona Catering Oy

ravitsemispalvelut

73,5

462

100,0

VNK

 

Meritaito Oy

vesiteiden ylläpito ja kehittäminen

27,5

226

100,0

VNK

 

Motiva Oy

tehokkaan energiankäytön edistäminen

8,2

74

100,0

VNK

 

Neste Oyj

öljyn jalostus

11 130,6

4 856

50,1

VNK

 

Nordic Morning Oyj

graafinen teollisuus

104,9

709

100,0

VNK

 

Patria Oyj

puolustusvälineteollisuus

427,1

2 806

50,1

VNK

 

Posti Group Oyj

postipalvelut

1 650,3

21 598

100,0

VNK

 

Raskone Oy

raskaiden koneiden korjaamotoiminta

60,3

490

85,0

VNK

 

Solidium Oy

sijoitusyhtiö

..

12

100,0

VNK

 

Suomen Erillisverkot Oy

teleliikenne

85,6

294

100,0

VNK

 

Suomen Lauttaliikenne Oy

lauttaliiketoiminta

49,6

312

100,0

VNK

 

Suomen Rahapaja Oy

metalliteollisuus

88,2

191

100,0

VNK

 

Suomen Teollisuussijoitus Oy

pääomasijoitustoiminta

..

31

100,0

TEM

 

Suomen Viljava Oy

viljan käsittely- ja varastointipalvelut

19,7

94

100,0

VNK

 

Tapio Oy

metsätaloutta palveleva toiminta

9,1

54

100.0

VNK

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

184,5

2  470

100,0

TEM

 

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)

erityisrahoituslaitos

..

..

90,4

UM

 

Terrafame Oy

rahoitusta palveleva toiminta

..

..

100,0

TEM

 

Tietokarhu Oy

verohallinnon tietotekniset palvelut

33,7

 

20,0 2)

VM

 

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Omaisuudenhoitotoiminta

..

..

100,0

VNK

 

Vapo Oy

turve- ja puuteollisuus

486,9

961

50,1

VNK

 

Veikkaus Oy

veikkaus- ja arpajaistoiminta

2 095,3

350

100,0

VNK

 

VR-Yhtymä Oy

rautatieliikenne

1 231,4

8 615

100,0

VNK

 

Yleisradio Oy

yleisradiotoiminta

467,8

3 555

99,9

LVM

 

(47)

 

 

 

 

 

 

 

Osakkuusyhtiöt

Toimiala

Liikevaihto 2015

 

Milj. €

Henkilöstö 2015

Nyk. valtion osuus osake-pääomasta

%

Hallinnoiva taho

Elisa Oyj

puhelinliikenne

1 569,5

4 083

10,0

Solidium

Hevosopisto Oy

hevosalan koulutus

8,8

99

25,0

OKM

Kemira Oyj

kemianteollisuus

2 373,1

4 685

16,7

Solidium

Kuntarahoitus Oyj

luottolaitos

166,7

95

16,0

YM

Metso Oyj

metalliteollisuus

2 977,0

12 375

14,9

Solidium

Outokumpu Oyj

metallit ja teknologia

6 384,0

11 002

24,3

Solidium

Outotec Oyj

mineraalien- ja metallien jalostusteknologia

1 201,2

4 859

14,9

Solidium

Sampo Oyj

pankki- ja vakuutustoiminta

..

 

11,9

Solidium

SSAB AB

metalliteollisuus

57 000 3)

16 000

17,1

Solidium

Stora Enso Oyj

metsäteollisuus

10 040,0

25 680

12,3

Solidium

Suomen Ilmailuopisto Oy

ilmailualan koulutus

8,7

38

49,5

VNK

Suomen siemenperuna-
keskus Oy

perunalajikkeiden ylläpito, tuotanto ja markkinointi

3,3

14

22,0

VNK

Suomen yliopistokiinteistöt Oy

kiinteistöt

144,9

35

33,3

VM

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

kaivosteollisuus

..

..

7,6

Solidium

Tieto Oyj

informaatioteknologiapalvelut

1 460,0

13 083

10,0

Solidium

Telia Company

telepalvelut

86 569,0 3)

21 342

3,2

Solidium

Valmet Oyj

paperi- sellu- ja energiateknologia

2 928,0

12 306

11,1

Solidium

(17)

 

 

 

 

 

  1. selvitystilassa                                
  2. osuus äänivallasta 80 %                 
  3. milj. SEK
    * 3.11.2014 lähtien. 48,5 % Gasonia Oy (valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö), 26,5 % huoltovarmuuskeskus ja Suomen valtio 1 K-osake.
    ..  tietoja ei käytettävissä  

    (v. 2016 tiedot päivitetään kesällä 2017)