FI SV EN

 

Valtion suoran osakeomistuksen tuotto

Pörssilistatut yhtiöt vuonna 2015

Luvuissa ei ole mukana pankki- ja vakuutustoimialan yhtiöitä
 

 

Osinko-
suhde-%

Osinko-
tuotto-%

P/E-luku

Suoraan omistetut valtioenemmistöiset yhtiöt

97,7

6,1

16

Pörssiyhtiöt keskimäärin

84,5

4,9

17,4