FI SV EN

Valtioenemmistöiset yhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt

Valtioenemmistöiset yhtiöt

Valtioenemmistöisellä yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jossa valtio-omistajalla on enemmistö äänivallasta. Tässä osiossa on valtion omistamia yksittäisiä yhtiöitä, niiden taloutta ja johdon palkitsemista koskevia perustietoja.

Valtion osakkuusyhtiöt

Valtion osakkuusyhtiöitä ovat ne yhtiöt, joissa valtion omistusosuus yhtiön osakekannasta ja omistuksen tuottama äänivalta ovat vähemmän kuin 50,1 prosenttia.

Tiedot kerätään yhtiökokousten jälkeen toukokuussa.

Yhtiöt voidaan ryhmitellä myös sen perusteella, mikä on valtion intressi yhtiön omistajana. Tämä omistuksen luonne ratkaisee mm. sen, minkä ministeriön vastuulla ao. yhtiön omistajaohjaus on sekä vaikuttaa siihen, minkä suuruinen omistusosuus valtion pitää säilyttää yhtiössä.

Valtioenemmistöiset yhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt