FI SV EN

Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjauksen käytännön toimintaa normittavat lainsäädäntö, valtioneuvoston päätökset ja hyvä hallintotapa. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston tehtäviin kuuluvat valtion omistajapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä yhtiöiden omistajaohjaus.

1.12.2016 Valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

Valtion omistajaohjaus