FI SV EN

Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjauksen käytännön toimintaa normittavat lainsäädäntö, valtioneuvoston päätökset ja hyvä hallintotapa. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston tehtäviin kuuluvat valtion omistajapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä yhtiöiden omistajaohjaus.

Valtion omistajaohjaus