Cinia Group Oy

Toimiala

Yhtiön toimiala on koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, yhtiöosuuksia ja niitä vastaavia osuuksia eri yhtiömuodossa toimivissa yhteisöissä sekä muita arvopapereita ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi 1. momentissa mainitun toiminnan rinnalla harjoittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta laissa ja järjestämisluvassa edellytetyin ehdoin.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

1998

Yhteystiedot

Cinia Group Oy
Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki
p. 029 300 8710

Omistajaohjaus

Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Cinia Group Oy:n verkkosivut