Meritaito Oy

Toimiala

Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnitteluja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

1.12.2009, rekisteröity 16.12.2009.

Yhteystiedot

Porkkalankatu 5, 00181 Helsinki

PL 111, 00181 Helsinki

Puh.vaihde: 0207 030 300
info@meritaito.fi
e-mail:etunimi.sukunimi@meritaito.fi

Omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilö valtioneuvoston kansliassa

Finanssineuvos Pekka Hurtola
p. 0295 160 143
etunimi.sukunimi@vnk.fi

Johtava erityisasiantuntija Marja Pokela
p. 0295 160 148
etunimi.sukunimi@vnk.fi

Lisätiedot

Meritaito Oy:n verkkosivut

Meritaito Oy