Meritaito Oy

Toimiala

Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnitteluja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

2009.

Yhteystiedot

Porkkalankatu 5, 00181 Helsinki

PL 111, 00181 Helsinki

Vaihde: 0207 030 300
info@meritaito.fi, etunimi.sukunimi@meritaito.fi

Omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilöt valtioneuvoston kansliassa

Finanssineuvos Jarmo Kilpelä
p. 0295 160 154

etunimi.sukunimi@vnk.fi

Johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari
p. 0295 160 159

etunimi.sukunimi@vnk.fi

Lisätiedot

Meritaito Oy:n verkkosivut
Meritaito 2016