Meritaito Oy

Toimiala

Yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnitteluja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

1.12.2009, rekisteröity 16.12.2009.

Yhteystiedot

Porkkalankatu 5, 00181 Helsinki

PL 111, 00181 Helsinki

Puh.vaihde: 0207 030 300
info@meritaito.fi
e-mail:etunimi.sukunimi@meritaito.fi

Omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilö valtioneuvoston kansliassa

Finanssineuvos Jarmo Kilpelä
p. 0295 160 154

Johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari
p. 0295 160 159


etunimi.sukunimi@vnk.fi

Lisätiedot

Meritaito Oy:n verkkosivut

Meritaito Oy