Valtioneuvoston istunnot

Valtioneuvoston kanslia vastaa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä pöytäkirjanpidosta istunnoissa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat hallituksen vaihtumiseen liittyvissä järjestelyissä avustaminen, päätöksentekomenettelyn kehittäminen sekä päätöksentekojärjestelmän (PTJ) ylläpito.

Valtioneuvoston kanslia avustaa hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamista. Käytännössä kanslia huolehtii eduskunnan ja hallituksen välisestä virallisesta kirjeenvaihdosta, eduskuntakysymysten jakamisesta ministeriöiden vastattavaksi, eduskunnan kyselytuntien järjestelystä valtioneuvoston puolelta sekä muista hallituksen ja eduskunnan välisistä yhteyksistä.

Hallitus antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Tämä kertomus annetaan valtioneuvoston kansliasta.

Päätöksentekoon liittyvistä palveluista vastaa valtioneuvoston kanslian istuntoyksikkö.

Istuntojen päätökset

Päätöksistä tiedottaminen

Valtioneuvoston istuntojen ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen valtioneuvoston verkkosivuilla julkaistaan lyhennelmät istunnon julkisista päätöksistä sekä julkiset istuntoaineistot. Valtioneuvoston viestintäosasto vastaa istuntojen päätöksistä tiedottamisesta. Ministeriöt tiedottavat erikseen keskeisimmistä päätöksistä.