Suomen Itämeren alueen strategia

Valtioneuvosto teki 30. joulukuuta 2015 päätöksen päivittää vuonna 2009 laadittu valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta. Valtioneuvoston kanslia asetti tämän mukaisesti 24.10.2016 eri ministeriöitä edustavan ohjausryhmän valmistelemaan valtioneuvoston Itämeri-selonteon päivittämistä sekä kehittämään ja koordinoimaan kansallista meripolitiikkaa.

Valtioneuvoston Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä päätyi päivittämään vuonna 2009 laaditun selonteon Suomen Itämeren alueen strategiaksi. Päivitystyössä on käytetty esimerkkinä Suomen Arktisen strategian päivitystä. 

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Itämeren alueen strategian yleisistunnossaan 2.11.2017. Strategiassa esitetään visio Suomen tavoitteista Itämeren alueen kehittämiseksi. Vision mukaan puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara. Itämeren alue kasvattaa osaamistaan ja hyödyntää resurssejaan toimien kestävän kehityksen edelläkävijänä. Strategiassa määritellään, mihin suuntaan Suomi tahtoo lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää kansainvälisesti, EU-politiikassa, alueellisessa yhteistyössä sekä omilla linjauksillaan ja toimillaan. 

Suomen Itämeren alueen strategia

Lisätietoja

Jussi Soramäki, EU-erityisasiantuntija 
Valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto, EU-politiikkayksikkö 0295160330   etunimi.sukunimi@vnk.fi