Suomen Itämeri-strategian lausuntokierros

Valtioneuvosto teki 30. joulukuuta 2015 päätöksen päivittää vuonna 2009 laadittu valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta. Valtioneuvoston kanslia asetti tämän mukaisesti 24.10.2016 eri ministeriöitä edustavan ohjausryhmän valmistelemaan valtioneuvoston Itämeri-selonteon päivittämistä sekä kehittämään ja koordinoimaan kansallista meripolitiikkaa.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja jäseninä ovat erityisasiantuntija Ulla Rosenström (VNK), kommodori Marko Tuominen (SM), erityisasiantuntija Mika Varvikko (PLM), lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (VM), kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen (MMM), erityisasiantuntija Tero Jokilehto (LVM), neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen (TEM), ympäristöneuvos Maria Laamanen (YM) sekä Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka (UM). Pääsihteerinä ja Itämeri-strategian valmistelusta vastaavana toimii viimeksi mainittu ja meripolitiikasta vastaavana sihteerinä EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki (VNK).

Ohjausryhmä käynnisti työnsä järjestäen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuulemistilaisuuden 15.12.2016 sekä lisäksi vastaanotti lukuisia sidosryhmien kannanottoja ja ehdotuksia otettavaksi huomioon päivityksen sisällössä. Ohjausryhmä päätti päivittää em. selonteon valtioneuvoston päätöksenä Suomen Itämeri-strategiasta, jolloin se rinnastuu valtioneuvoston Arktiseen strategiaan. Ohjausryhmä päätyi kuulemistilaisuuden ja kirjallisten ehdotusten sekä omien keskustelujensa pohjalta laatimaan strategiaa suuntaavan vision Suomen tavoitteista Itämeren alueen kehittämiseksi sekä valitsemaan sen mukaiset painopisteet. Strategialuonnos ei siten käsittele kaikkia Itämeri-politiikkaan liittyviä osa-alueita.

Ohjausryhmä on ottanut huomioon voimassa olevat selonteot, strategiat ja toimenpideohjelmat, joilla on yhtymäkohtia Itämeri-politiikkaan. 

Ohjausryhmän laatima luonnos valtioneuvoston päätökseksi Suomen Itämeri-strategiaksi

Ohjausryhmän laatima luonnos valtioneuvoston päätöksestä Suomen Itämeri-strategiasta on lähetetty lausunnoille. Tiiviit lausunnot pyydetään toimittamaan 30.6.2017 mennessä ohjausryhmän sihteeristölle osoitteeseen kirjaamo.um(at)formin.fi .