Stöd för regeringens strategiska beslutsfattande

Statsrådets kansli biträder regeringens strategiska beslutsfattande genom att följa upp genomförandet av regeringsprogrammet och genom att ta fram material för regeringens strategisammanträden.