FI SV EN

Ägarpolitik och ägarstyrning

Lagstiftningen, statsrådets beslut och god förvaltningssed reglerar den praktiska verksamheten i fråga om statens ägarpolitik och ägarstyrning. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för beredningen och genomförandet av statens ägarpolitik samt bolagens ägarstyrning.