FI SV EN

Ämbetsverks- och lokaltjänster

Statsrådets kansli ansvarar för ministeriernas ämbetsverks- och lokaltjänster.

Ministeriernas lokaler

Ministerierna finns i regel i centrum av Helsingfors. Ministeriernas lokaler finns främst i fastigheter som ägs av staten. Senatfastigheter ansvarar för ombyggnad av lokalerna och för överenskomna lokaltjänster.

Lokallösningar

Statsrådets kansli beslutar om ministeriernas lokaler och placeringen av dem. Ministeriernas lokallösningar genomförs i enlighet med riktlinjerna i statens lokalstrategi tillsammans med ministerierna. I regel används flexkontor eller aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Detta möjliggör ett effektivt utnyttjande av lokalerna.

Ämbetsverkstjänster

Till ämbetsverkstjänsterna hör transporttjänster, postutdelning, mötesarrangemang, kundservice och stödtjänster vid olika tillställningar. Transportgruppen ansvarar för persontransporterna för statsrådets och ministeriernas ledning.