Hoppa till innehåll

Ansvarsområden

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Statsrådets kansli ansvarar för samordningen av EU-politiken och behandlar utvecklandet av EU. Dessutom ansvarar kansliet för statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli.

Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla förhållanden

Meny